fbpx

Woordenlijst

Aboe Ad-Darda’a, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft overgeleverd: "Ik heb de Profeet (ﷺ) horen zeggen: 'Wie een weg volgt en daarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allah zijn weg naar het paradijs gemakkelijker.

Bekijk Junior woordenlijst

Het aantal profeten bestaat niet slechts uit de 25 profeten die vermeld worden in de Koran. Volgens een verwijzing van een overlevering van de profeet (vrede zij met hem) zijn er 124.000 profeten verschenen. De eerste profeet is Adam (as) en de laatste is profeet Muhammed (vrede zij met hem). Moslims geloven in alle profeten die verkozen zijn door Allah, al zijn de namen en leefgebieden van alle Profeten niet bekend. Doordat zij door Allah zijn gestuurd dienen de moslims in hen te geloven.

Dit is 1 van de 5 zuilen in de Islam. Om Zakat van toepassing te laten zijn op geld, dient er te worden voldaan aan twee voorwaarden: Dat het de Nisaab (drempelbedrag) bereikt. Dat één jaar verstreken moet zijn vanaf het bereiken van de Nisaab. Als het geld minder is dan de Nisaab, is er geen Zakat over verschuldigd. Als het de Nisaab bereikt en één jaar (een islamitisch maanjaar) voorbij is gegaan vanaf de tijd dat de Nisaab is bereikt, dan wordt de Zakat vanaf dan een verplichting. De Nisaab is gelijk aan 85 gram goud of 595 gram zilver. De hoeveelheid aan Zakaat die afgedragen moet worden is één kwart van één tiende (2,5%).

De openbaring van de koran heeft 23 jaar geduurd.

Op 40-jarige leeftijd kreeg profeet Muhammed de eerste openbaring. De openbaring van de gehele koran heeft plaatsgevonden in een periode van 23 jaar. Dit proces heeft geduurd tot zijn 63ste, toen hij overleed.

Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en dat Muhammed vrede zij met hem de boodschapper is van Allah.
Het onderhouden van de Salah (gebed).
Het geven van de Zakat (armenbelasting).
Het vasten van de Ramadan.
Het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het Huis (Ka‘bah) voor degene die daartoe in staat is.

Het was het Jaar van de Olifant. Ibn ul-Qayyim zei: “Er is geen meningsverschil over het feit dat hij (vrede zij met hem) geboren is in Mekka, en dat hij (vrede zij met hem) geboren is in het jaar van de Olifant.”

Het geloven in:

Allah
Zijn Engelen
Zijn Boeken
Zijn Boodschappers
De Laatste Dag
Al-Qadr (de voorbeschikking), zowel het goede als het kwade ervan.

de Koran bestaat uit 60 hizb (delen).

Profeet Nuh (as) heeft zijn volk maar liefst 950 jaar uitgenodigd naar de Islam, naar het aanbidden van die Ene ware God, zonder afgoden, zonder het aanbidden van iets of iemand naast God.

De abaya is een gewaad-achtige, simpele, losse jurk voor de vrouw en komt oorspronkelijk uit de Arabische landen. De abaya bedekt het hele lichaam behalve de handen, voeten en het gezicht en zit zo los mogelijk om de Islamitische voorschriften te handhaven

Abbas ibn Firnas was een zeer veelzijdige Islamitische geleerde van Berberse origine. Hij was geleerde, ingenieur, arts, Arabisch dichter en Andalusisch muzikant. Met name op het gebied van de wetenschap was hij erg actief. Ibn Farnas is de uitvinder van de waterklok; ook wel al-Maqata genoemd. Deze werd tot de 14e eeuw over de hele wereld gebruikt om de tijd bij te houden. Ook bedacht Ibn Firnas een wijze om kleurloos glas te maken, en was hij de eerste wetenschappelijk geleerde die een proces wist te ontwikkelen waarmee steen tot glas kon worden gesneden. Ook heeft hij materialen ontwikkeld, waarmee de bewegingen van planeten en sterren gesimuleerd konden worden. Maar zijn belangrijkste uitvinding, is die van het vliegen. Abbas Ibn Firnas was namelijk de eerste persoon ter wereld die een wetenschappelijke poging wist te doen tot vliegen.

Abd al Muttalib was de opa van de profeet (vrede zij met hem). De naam van zijn vader was Hashim ibn Abd Manaf en van zijn moeder Salma bint Amr.
Abd al-Muttalib had in totaal 12 zonen waarvan de vader profeet (vrede zij met hem) Abdallah, Abu Talib, Zubayr, Abu Lahab, Hamza en Abbas de meest bekende zijn.

Abd al-Rahman ibn Awf was een van de metgezellen van de profeet (vrede zij met hem) en volgens de islamitische traditie tevens een van de tien personen waarvan getuigd werd dat zij voor het Paradijs bestemd waren. Abd al-Rahman behoorde tot de vroege bekeerlingen tot de islam.

Abdulbasit Abdussamed was een Egyptische sjeik en een populaire recitator van de Koran. Basit was een van de eerste Koranreciteurs die opnamen van recitaties commercieel verspreidde.

Abdulhamid ll was de 34e sultan van het Ottomaanse rijk en de laatste sultan die absolute soevereiniteit had in de staat van ineenstorting.

Abdullah ibn Abd al-Muttalib (ar) (geboren 545, overleden rond 570) was de vader van de profeet (vrede zij met hem). Hij was afkomstig uit de stam der Quraish in Mekka; zijn grootvader was Hashim ibn Abd Manaf, de stamvader van de Hasjemieten, en zijn vader was Abd al-Muttalib.

Abdullah ibn Abbaas (r.a.) is een metgezel van de profeet (vrede zij met hem) en een Koran-geleerde. De metgezel ‘Abdullah ibn ‘Abbas wordt beschouwd als de metgezel die de meeste kennis had wanneer het kwam op de interpretatie van de Koran. Hij werd de tardjoeman al-Koran genoemd: de uitlegger van de Koran. ‘Abdullah ibn ‘Umar ibn al-Khattab heeft gezegd: “Van deze ummah (gemeenschap) is Ibn ‘Abbas het meest geleerd betreffende de openbaring die aan de profeet (vrede zij met hem) is gegeven.” Dit was niet zonder reden. De profeet (vrede zij met hem) had namelijk zelf gebeden voor Ibn ‘Abbas en zei: “O Allah! Schenk hem de kennis van het Boek en van Wijsheid!” Sahih al-Bukhari

Abdullah ibn masud is een metgezel van de profeet (vrede zij met hem). Eens klom ‘Abdullah ibn Mas’ud een palmboom in. Het begon ineens heel hard te waaien waardoor zijn scheenbenen ontbloot raakten. Hierop begonnen de metgezellen te lachen om zijn dunne scheenbenen. De profeet (vrede zij met hem) reageerde hier gelijk op en zei: “Lachen jullie om zijn dunne scheenbenen? Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel is, ze zijn zeker zwaarder op de Weegschaal dan de berg Uhud!” overgeleverd door imam Ahmed

Abdullah ibn Umar (ra) was de zoon van de tweede kalief Umar ibn Khattab (ra) en een zwager en metgezel van de profeet (vrede zij met hem). Hij werd geboren in Mekka in een A.H. (613-614 G.T.). Zijn moeder was Zainab bint Madhun. Hij had de islam aanvaard voordat hij tien jaar oud was en had de hidjrah (migratie naar Medina) gemaakt met zijn vader en zijn zus, Hafsah (ra), die later de vrouw van de profeet (vrede zij met hem) zou worden. Abdullah bin Umar (ra) staat bekend als een beroemde verslaggever van de uitspraken (hadiths) van de Profeet (vrede zij met hem) en de vroege islamitische jurist.

Abdur Rahman ibn Awf was een van de metgezellen van de profeet (vrede zij met hem) en volgens de islamitische traditie tevens één van de tien personen waarvan getuigd werd dat zij voor het paradijs bestemd waren.

Was de bijnaam van de profeet (vrede zij met hem).

Abu Bakr as-Siddiq was een vriend, trouw bondgenoot en een schoonvader van de profeet (vrede zij met hem). De naam van zijn vader was Uthman Abu Quhafa en van zijn moeder Salma Umm-ul-Khair. Abu Bakr is de eerste kalief van de profeet (vrede zij met hem) en wordt door de moslims gezien als de beste mens na de Profeten. De profeet (vrede zij met hem) geeft immers te kennen dat de moslims zich dienen te houden aan zijn Sunnah en die van zijn rechtschapen kaliefen.

Abu Darda was een metgezel van de profeet (vrede zij met hem).

Abu Dawud werd geboren in 220 na hidjrah en overleed in het jaat 275 na hidjrah. Zijn volledige naam was Sulaymaan ibn al-Ash’ath ibn Shaddaad ibn ‘Amr ibn Ishaaq ibn Basheer al-Azdi al-Sajistani. Om kennis te verkrijgen reisde hij erg veel en hij schreef vele boeken over fiqh-wetenschappen. Ook schrijf hij boeken over ahadith. Het bekendste boek van hem is Sunan Abu Dawud. Uit een verzameling van 500.000 overleveringen, nam hij slechts 4.800 overleveringen op in zijn Sunan. Het samenstellen van dit werk kostte hem in totaal twintig jaar.

Joendoeb Ibn Joenaadah, bij genaamd als Aboe Dhar, was een van de leden van deze stam. Hij was bekend om zijn moed, zijn kalmte en zijn verziendheid, maar ook voor zijn afkeer voor de beelden die aanbeden werden. Hij verwierp de nutteloze religieuze gewoontes en de religieuze corruptie waarin de Arabieren des tijds in verkeerden. Terwijl hij in de woestijn van Waddan was, bereikte hem het nieuws van een nieuwe profeet in Mekka. Hij hoopte echt dat de verschijning van deze profeet een verandering zou brengen aan de harten en gedachten van de mensen en hen leiden van de duisternis van bijgeloof naar het licht.

Abu Jahl, was de grootste afgodsaanbidder en een van de grootste tirannen van Mekka. Met martelingen beproefdde hij het geloof van de eerste gelovigen, maar ze bleven standvastig volhouden aan de Islam. Hij probeerde hun op alle mogelijk manieren te laten twijfelen, maar zij bleven de waarheid aanhangen.

De metgezel die de profeet (vrede zij met hem) drie jaar lang heeft vergezeld en veruit het meeste heeft overgeleverd van de profeet (vrede zij met hem).

Hij was een broer van de vader van Mohammed vrede zij met hem en een onverzoenlijke tegenstander van de profeet (vzmh) en zijn geloof.

Abu Talib was de oom van de profeet (vrede zij met hem). Hij nam de opvoeding van de profeet (vrede zij met hem) op zich toen zijn moeder overleed. Hij steunde de profeet (vrede zij met hem) toen hij het zwaar had, maar heeft de islam nooit omarmd en is dus dan ook als veelgodenaanbidder gestorven, tot grote verdriet van de profeet (vrede zij met hem).

Abu Ubayda ibn al-Jarrah was een van de naaste metgezellen van de profeet (vrede zij met hem) en is tevens volgens de islamitische traditie een van de tien personen van wie getuigd werd dat zij voor het paradijs zijn bestemd. Abu Ubayda ibn al-Jarrah is de tiende bekeerling die door toedoen van Abu Bakr (ra) tot de islam is.

Ad Daar is Degene Die moeilijkheden veroorzaakt bij wie Hij wil. Hij kan voor Zijn schepselen moeilijke situaties en problemen veroorzaken en heeft de macht om dat te doen. De reden hiervan kan twee oorzaken hebben, het kan omdat Allah ons wil testen. Of omdat Allah wil straffen voor de zonden die wij plegen.

Dit kan men op verschillende manieren, voorbeelden zijn; Astaghfiru Allah, Subhana Allah wa bi hamdih, Subhana Allah wa bi hamdih, subhana Allah al adheem, Laa illaha illa Allah, Laa ielaaha iella llaahu wah’dahu laa sharieka lah, lahu lmulku wa lahu lh’amdu wa huwa ‘ala kulli shay-in Qadier, Laa h’awla wa laa Quwwata iella billah, Subhana Allah wa bi hamdihi, adada galqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arsihi, wa midada kalimatih.

Word vaak gebruikt in de betekenis van etiquette, zoals beleefdheid een vorm van adab is.

Adam (as) was de eerste mens en ook de eerste profeet. Voordat Adam (as) geschapen was leefde hier op aarde behalve planten en dieren ook andere schepselen die net als de mens konden denken en verantwoordelijkheidsgevoel met zich konden dragen; de engelen (malaaika) en de geesten (djin). Volgens de Koran zijn de mensen dus niet uit apen ontstaan maar uit Adam (as) en zijn echtgenote Hawa (as). De mensen worden door Allah (swt) dan ook aangeduid met: de zonen (en dochters) van Adam (as). Allah (swt) heeft de engelen bevolen uit verschillende plaatsen op onze aardbol verschillende kleuren aarde te verzamelen. Dat de mensen verschillende huidskleuren hebben is hiervan het gevolg. Ook andere eigenschappen van de mens, zoals karakter, intelligentie, lichaamsbouw etc. is hiervan het gevolg. Allah (swt) heeft uit aarde, klevige klei gemaakt, daarna werd dit hard als aardewerk en tenslotte heeft Allah (swt) Adams (as) schepping voltooid door de ziel (ruh) in te blazen.

Het woord Adna in het Arabisch komt van het woord ‘deni‘ dat "laag" betekend en ‘Ard‘ betekent "wereld". Daarom betekent de uitdrukking "Adna al Ard" de laagste plaats in de wereld. De diepte van de Dode Zee kon alleen met moderne meettechnieken vastgelegd worden. Deze metingen leidden tot de ontdekking dat dit ‘het laagste gebied ter wereld‘ is.

Afgoderij is het geloven en/of aanbidden van een afgod. Een afgod is iets of iemand die in de plaats genomen wordt van Allah.

De Mensen van het Boek zijn binnen de islam zij die volgens de Koran de Heilige Boeken hebben ontvangen en deze toepassen.

Ahmed Hussein Deedat was een internationaal bekende islamitische spreker die zich had toegelegd op het onderwerp vergelijkende religies. Hij gaf wereldwijd lezingen en was bekend vanwege zijn debatten die hij heeft gehouden met vertegenwoordigers van andere religies

Ahmed ibn Hanbal, ook bekend als Imam Ahmad (Bagdad, 780 – aldaar, 855), was een van de belangrijkste imams van de islam. Hij was een jurist, imam, theoloog en de stichter van de Hanbali-school. Hij was ook auteur van het boek Musnad.

Aisha bint Abu Bakr is de geliefde vrouw van de profeet (vrede zij met hem), de dochter van de beste vriend van de gezegende profeet, Abu Bakr en de moeder van de gelovigen. Aisha bracht haar leven door in dienst van Allah. Ze was het beste voorbeeld van het helpen van de armen en behoeftigen en het geven van liefdadigheid.

De Ajwa dadels zijn afkomstig uit Madina in Saudi Arabië. Het is overgeleverd door Sad (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: “Ik heb de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) horen zeggen”, “Wie 7 Ajwa dadels in de ochtend eet wordt op die dag niet getroffen door gif of magie.”Sahih Al-Bukhari nr 5445 Er zijn vele geneeskrachtige voordelen in Ajwa dadels. Dankzij de aanwezigheid van ijzer, magnesium, kalium, calcium, fosfor, vitamine A, vitamine B3, foliumzuur en vele andere essentiële voedingsstoffen. o.a. goed bij de volgende klachten: Bloedarmoed, dementie, verminderd moeheid dankzij de grote hoeveelheid magnesium, werkt cholesterolverlagend, goed tijdens de zwangerschap.

Akhi is een vaak gebruikt woord in de Arabische landen. Het staat voor “broeder” en wordt onderling tussen mannen gebruikt.

Het hiernamaals waar

De gedragscode, zij onderscheiden zichzelf van de anderen door een nobele
gedragscode aan te nemen. Zo wensen zij het goede voor de moslims, verruimen
zij hun borst voor hen en stralen hun gezichten. Zij laten zich uit op de
beste wijze, zijn vrijgevig, dapper enz.

Ansar, Ansaar of Helpers is een Arabisch woord dat binnen de islam gebruikt wordt voor degenen die in Medina onderdak boden en bescherming gaven aan de moslims die na de hidjra in 622 hun eigen stad Mekka hadden verlaten, de zogenoemde Muhajireen

Een bijzondere recht van een overledene is het krijgen van een islamitische lijkwade (kafan). Na de rituele bewassing dient de overledene gewikkeld te worden in katoen dat niet genaaid of gestikt is. De kafan (Islamitische lijkwade) voor een vrouw bestaat uit vijf delen en voor een man uit drie delen. De kleur van het katoen dient altijd wit te zijn. De profeet Muhammed vrede zij met hem droeg het liefst witte kleding, daarom worden de overledenen in witte kleding begraven. De Kafan mag absoluut niet van zijde of erg duur in de aanschaf zijn.

Het reciteren van Al Mu‘awwidhatayn(de laatste twee hoofdstukken in de Koran, namelijk surah al-Falaq en an-Naas). Abu Said al-Khudri heeft gezegd: “De profeet (vrede zij met hem) was gewoon toevlucht te zoeken bij Allah tegen de djinns en het boze oog, totdat Al Mu‘awwidhatayn werden geopenbaard. Toen deze werden geopenbaard, reciteerde hij deze en niets anders.” (at-Tirmidhie, an-Nasaa’ie en Ibn Maadjah) De profeet (vrede zij met hem) was gewoon om Ruqya voor zichzelf te verrichten door Al Mu‘awwidhatayn (de laatste twee hoofdstukken in de Koran, namelijk 113 & 114, Surah al-Falaq en an-Naas) te reciteren wanneer hij ging slapen. Daarna wreef hij over zijn gezicht en wat hij kon van zijn lichaam. Een persoon kan ook naar iemand toe gaan, van wie hij de religieuze toewijding vertrouwt, om Ruqya voor hem te verrichten.

Onrecht komt voor bij de mensen. Het gebeurt bijvoorbeeld omdat een rechter oneerlijk is of omdat er gebrek aan bewijzen zijn of verkeerd wordt ingelicht. Bij Allah kan dat niet. Hij is altijd getuige van onze daden. Hij weet hoe onze harten zijn en kent ons door en door.

En bij Hem liggen de sleutels van het onwaarneembare. Niemand behalve Hij is daarvan op de hoogte. En Hij weet wat zich op het land en in de zee bevindt. En er is geen blad dat valt of Hij weet ervan. (Surah al-Ana‘am ayah 59) En aan Allah behoort het oosten en het westen toe. Waarheen jullie je ook wenden daar is het Gezicht van Allah. Voorwaar, Allah is Alomvattend, Alwetend.(surah al-Baqarah ayah 115)  Hij is de Eerste (d.w.z. er is niets vóór Hem) en de Laatste (d.w.z. er is niets na Hem), en (Hij is) de Meest Verhevene en de Meest Nabije. En Hij is op de hoogte van alles.(surah al-Hadied ayah 3) De kennis van Allah gaat alle begrip en verbeeldingskracht te boven. Zijn Alwetendheid omvat alles. Er is niets in het heelal wat Hem kan verrassen. Hij is de bron van kennis, wij zijn alleen maar ontdekkers.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Degene Die Almachtig is en door niemand/niets kan worden overwonnen, Degene Die machtig in wraak is wanneer Hij Zijn vijanden bestraft, de Almachtige Die iedereen overwint en voor Wiens Macht iedereen zich onderwerpt en Die aan niemand (of niets) behoefte heeft.

Degene Die zal blijven na al het andere, zonder een einde. (surah al-Hadid, ayah 3.) “Toen er niets was, was Hij er; en wanneer er niets zal zijn, zal Hij er zijn.” Hier kan de vraag ontstaan: hoe komt dit overeen met de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de bewoners van het Paradijs en de Hel, zoals dat genoemd is in de Koran, terwijl Allah alleen de Laatste en Eeuwige is? Het antwoord wordt door de Koran zelf gegeven (Nederlandstalige interpretatie): " Alles is vergankelijk, behalve Zijn Aangezicht (oftewel Allah Zelf)” (Surah al-Qasas ayah 28 & 88.) Met andere woorden, geen schepsel is op eigen vermogen onsterfelijk; als iets bestaat of continu blijft voortbestaan, dan is dat zo omdat Allah Ta’aalaa het zo houdt, en het kan alleen bestaan als Hij het laat bestaan.

Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Onderhouder. Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem behoort datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt toe. Wie is degene die bij Hem kan bemiddelen, behalve met Zijn Toestemming? Hij weet wat er vóór hen (d.w.z. in de toekomst) is en wat er achter hen (d.w.z. in het verleden) is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. Zijn Zetel strekt zich uit over de hemelen en de aarde. En Hij voelt geen vermoeidheid in het bewaken van beide. En Hij is de Meest Verhevene, de Meest Grandioze. (Surah Al-Baqarah vers 255) Allah is groot in al Zijn eigenschappen en in al Zijn daden.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Waarlijk, Allah is zeker Meest Vergevingsgezind, Meest Genadeschenkend.(Al-Hadj vers 60) Allah is de Vergever van zonden van zonden, als Hij de mens niet vergeeft zouden wij eeuwige zondaars zijn.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Zeg (o Mohammed): “Hij is Allah, de Enige. (Hij is) Allah, de Zelfgenoegzame (van Wie iedereen afhankelijk is). Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan Hem.”(Surah Al-Ikhlaas vers 1 tm 4) Al Ahad is Degene Die uniek is in Zijn wezen, Zijn eigenschappen en in Zijn handelingen. De grootste interesse van de mensen is in Allah, we zijn het meest nieuwsgierig naar wie Hij is. Hij is de Grootste, de Beste, de Almachtige, de Alomvattende. Maar toch zien we Hem niet. Alles in het heelal wijst naar Hem. Alles draait om Hem, iedereen aanbidt Hem. Hij is uniek, niemand kan zo uniek zijn als Hem. De meest unieke namen van Zijn schepselen worden vergeten ondanks de bijzondere werken dat zij hebben gedaan, maar Allah’s naam is niet vergeten en zal nooit in de eeuwigheid vergeten worden. Hij is Uniek en zal altijd de Unieke blijven.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten

De eerste vijf verzen van dit vers zijn de allereerste verzen van de Koran die geopenbaard zijn aan de profeet (vrede zij met hem)

Al-Ali bezit de hoogste status en prestige. We kunnen ons moeilijk voorstellen hoe dit is. Wat we wel kunnen onthouden is dat niemand zo hoog en zo verheven is als Allah. Miljoenen mensen, dieren, engelen en andere wezens aanbidden Al-Ali: Datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt verheerlijkt Allah. Aan Hem behoort het Koningschap toe en aan Hem behoort (alle) lof toe. En Hij is tot alles in staat. (Sura at-Taghabun vers 1)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Al-amanah is alles waartoe het individu verplicht is om voor te zorgen, het te verdedigen en het nakomen van andermans rechten.

Allah heeft altijd bestaan, Hij was de eerste.

De Al-Azhar-universiteit, Al-Azhar Al-Shareef, is een universiteit in Caïro, Egypte. Het is een van de oudste universiteiten in de wereld, gesticht in 988.

De Al-Azhar-universiteit, of Al-Azhar Al-Shareef, is een universiteit in Caïro, Egypte. Het is een van de oudste universiteiten in de wereld, gesticht in 988.

Allah is de Verborgene, Hij is de Onzichtbare. In het hiernamaals zullen we Hem wél zien.

Niemand lijkt op Allah. Niemand kan zoals Allah zijn. Hij is met niets en niemand te vergelijken. Hij staat boven alles en iedereen. Hij is ongeëvenaard in al Zijn eigenschappen. Hij is de Schepper, niemand anders kan scheppen dan Hij. Hij is de Vormer, niemand anders kan zoals Hem vormgeven. Hij is de Voorziener van levensonderhoud, niemand anders die dat kan. Kortom, er is geen enkel ander schepsel die met Allah te vergelijken is: Zeg (o Muhammed): "Hij is Allah, de Enige. (Hij is) Allah, de Zelfgenoegzame (van Wie iedereen afhankelijk is). Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan hem. (Surah Al-Ikhlaas vers 1 tm 4)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten

En roep naast Allah geen andere god aan. Er is geen god dan Hij. Alles zal vergaan, behalve Zijn Gezicht. Het Oordeel behoort toe aan Hem en tot Hem zullen jullie terugkeren. Allah is onafhankelijk van tijd, ruimte, voedsel, energie, de dood, enzovoorts. Hij heeft alles gemaakt en is niet afhankelijk van Zijn schepping. Er is niets wat Hem kan overmeesteren. Zo ook de dood niet, Hij heeft de dood voor Zijn schepselen ingesteld. De dood is voor ons, wanneer onze tijd komt moeten wij gaan, wij kunnen dat niet tegenhouden. We kunnen Allah niet met onszelf vergelijken, Hij is geen schepsel! Hij is de Schepper en staat boven alles. Hij heeft de dood geschapen en is de baas daarover, maar Hijzelf is Onsterfelijk, want Hij is Al-Baqi. (Surah Al-Qasas vers 88)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Degene Die Zijn schepselen maakt naar de omstandigheden en de omgeving waarin zij leven. Hij heeft bijvoorbeeld de mens geschapen en voor de mens zuurstof en voedsel geschapen. Hij heeft de aarde gemaakt naar onze behoefte, het is er niet te koud en niet te warm, we kunnen allemaal er op leven. Zo zijn er nog vele voorbeelden waarmee we deze naam kunnen uitleggen.
Voorwaar, in de afwisseling van de nacht en de dag en in datgene wat Allah in de hemelen en op de aarde heeft geschapen, zijn zeker tekenen voor de mensen die (Allah) vrezen. (Surah Yunus vers 6)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Degene Die de schepping op een uitmuntende en vriendelijke manier behandelt, Die Zijn voortreffelijke behandeling van hen niet onderbreekt en Die hun aangelegenheden verbetert voor hen.

Het leven tussen het wereldse leven en het hiernamaals (wanneer de dag des oordeels begint)

Hij is Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens heeft Hij Zich boven de Troon verheven. Hij weet wat er in de aarde gaat en wat eruit voortkomt en (Hij weet) wat er uit de hemel neerdaalt en wat ernaar opstijgt. En Hij is met jullie, waar jullie je ook bevinden. En Allah is Alziend over wat jullie doen. (Surah Al-Hadied vers 4) "Waarlijk, Allah is Alhorend, Alziend. "(Surah Al-Hadj vers 75)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Deze naam is het tegenovergestelde van Al-Kabid en betekent de Verruimer Al-Basit geeft levensmiddelen zoveel als Hij wil. Hij verruimt vooral het levensonderhoud van degenen die ervan houden om anderen te voeden. In de Sunnah van de Profeet (vrede zij met hem) zijn er veel voorbeelden hiervan. En er is ook een Koran vers waarin Allah (swt) verteld dat Hij de aalmoezen (giften) van mensen 100x vermenigvuldigt. Iedereen en alles wordt gevoed door Allah (swt), zonder Hem zouden wij honger lijden, zonder Hem zouden wij geen kleren hebben. Hij voedt ons en Hij kleed ons. Hij verruimt het voor wie Hij wil en beperkt het voor wie Hij wil. Want Hij is Al-Basit.

Van de deugden van al-Aqsa moskee is dat het de vertrekplaats was waar de profeet (vrede zij met hem) omhoog werd gestegen naar de hemel. Op gezag van Anas ibn Maalik dat de boodschapper van Allah (swt) heeft gezegd: “Er werd mij al-Buraaq gebracht wat een lange witte dier is die groter is dan een ezel maar kleiner is dan een muilezel die zijn hoef aan de rand van het gezichtsveld kan plaatsen. Ik besteeg het dier totdat ik aankwam bij Bayt al-Maqdis. Ik bond het (dier) vast aan een ring die door de profeten gebruikt werd. Vervolgens betrad ik de moskee en bad er twee rak`ahs. Vervolgens ging ik naar buiten en kwam Djibriel as naar mij toe met een vat alcohol en een vat melk. Ik koos de melk waarop Djibriel as zei: `Je hebt de fitrah (het natuurlijke) gekozen.´ Vervolgens steeg hij met mij op naar de hemel.”

De betekenis van de naam Al Burhan is "het bewijs".

Is uniek en ongeëvenaard in Zijn Majesteit. Zijn bevelen en geboden mogen niet genegeerd worden. Alle schoonheid en aantrekkingskracht van de wereld is een weergave van de schoonheid van Allah en Zijn eigenschappen. Alle schoonheid van het heelal is een weerspiegeling van de manifestatie van Zijn eigenschappen. Als we iets mooi vinden dan moeten we de Maker ervan bewonderen en niet andersom. Allah bewijst Zijn koningschap op vele manieren, maar helaas zijn velen er blind voor. Konden mensen maar meer zien dan wat ze zien!

Alles in het heelal bestaat uit verzamelingen van atomen, cellen, moleculen, enzovoorts. Ze zijn allemaal geschapen door Allah en op een wonderbaarlijke wijze verzameld tot vele verschillende vormen. Het heelal is wat dit betreft als een grote verzameldoos van Allah: En tot Zijn Tekenen behoort (het teken) dat Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen en daarop (d.w.z. op de aarde) verspreidde Hij verschillende schepsels. En als Hij wil, (dan) is Hij in staat om hen allen te verzamelen.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Al-djannah is het arabisch woord voor het paradijs

Al-Fattaah is de Opener. Hij opent allerlei deuren voor Zijn schepselen. Hij opent het licht van de Islam in het hart van de mensen. Hij opent de weg naar geluk en zaligheid. Hij lost problemen op en geeft mensen vrede en geluk. Iets anders wat ook met de opening heeft te maken is de schepping van het heelal.

Hij vergeeft alle zonden.

"En Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Liefdevolle."(Sura Al-Buruj vers 14) Alle zonden die wij plegen is tegen de wil van Allah en is een onrecht tegen Hem. Maar toch, wanneer wij oprecht berouw tonen vergeeft Hij ons. Dit is omdat Allah de Vergever is en omdat Hij barmhartig is. Zijn genade overtreft Zijn woede: Abu Hurayra verhaalde dat de profeet (vrede zij met hem) zei: “Toen Allah het bevel tot de schepping gaf, deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over mijn woede zegevieren.” (Muslim) En als Allah de mensen vanwege dat wat zij verwierven (met een bestraffing) zou treffen, dan zou Hij geen enkel schepsel (dat zich op aarde voortbeweegt) op haar oppervlakte (d.w.z. op de oppervlakte van de aarde) achterlaten. Maar Hij verleent hun uitstel tot een vastgesteld tijdstip. Als hun tijd vervolgens is aangebroken, waarlijk, Allah is dan Alziend over Zijn dienaren. (Surah Fatir vers 45) Als Allah ons gelijk zou straffen om de zonden die wij plegen zou er werkelijk niemand overblijven. Wanneer we een grove berekening maken van onze zonden komen we uit op getallen in de triljoenen. Als zoveel onrecht tegen ons begaan zou worden, zouden wij zeker in geweld uitbarsten. Maar Allah Zijn vergeving is groot, Hij vergeeft ons, keer op keer.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Zij zeggen: “Allah heeft Zich een kind genomen.” Verheven is Hij. Hij is de Rijke (d.w.z. Vrij van alle behoeften). Aan Hem behoort datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt toe. Hebben jullie hiervoor enig bewijs of zeggen jullie over Allah wat jullie niet weten? (Surah Yunus vers 68) Al Ghani is de Rijkste en Degene Die alles bezit. Hij is van niemand afhankelijk om iets te bemachtigen. Zijn bronnen van rijkdom zijn onuitputtelijk. Hij is Behoefteloos! Hij heeft geen behoefte aan voedsel, rust, zuurstof, aanbidding, kinderen en dergelijke. Wij zijn behoeftig, in alle opzichte, en Al Ghani schept onze behoeften, maar Hij is niet afhankelijk van wat Hij voor ons schept.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

En zodat degenen aan wie kennis is gegeven weten dat het de Waarheid van jouw Heer is, zodat zij er vervolgens in zullen geloven en hun harten zich daaraan (d.w.z. aan de Koran) zullen onderwerpen. "En voorwaar, Allah zal degenen die geloven zeker naar het rechte Pad leiden". (Surah al-Haj vers 54)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

De zwarte steen is een steen in de zuidoostelijke hoek van de Kaba in de moskee Al-Masjid al-Haram in Mekka

Zonder besturing van Allah zou het heelal meteen in elkaar storten. Alles heeft zijn bestaan te danken aan Allah. Al-Hafiz houd zijn schepping voortdurend in stand. Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Onderhouder. Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem behoort datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt toe. Wie is degene die bij Hem kan bemiddelen, behalve met Zijn Toestemming? Hij weet wat er vóór hen (d.w.z. in de toekomst) is en wat er achter hen (d.w.z. in het verleden) is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. Zijn Zetel strekt zich uit over de hemelen en de aarde. En Hij voelt geen vermoeidheid in het bewaken van beide. En Hij is de Meest Verhevene, de Meest Grandioze. (Surah Al-Baqarah vers 255) We kunnen Allah niet met onszelf vergelijken, Zijn eigenschappen kunnen wij niet evenaren, want Hij is God en Zijn eigenschappen zijn goddelijk.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Is Degene Wiens bevelen en opdrachten onherroepelijk zijn. Hij besluit wat goed en wat slecht is. Het oordeel is in Zijn handen. Hij is de rechter der rechters. Zijn oordeel is goddelijk en altijd het juiste. Het is vol van wijsheid en nooit verkeerd. Al-Hakam heeft over alles een oordeel. In het bijzonder over onze manier van leven. Nu beseffen we het niet, we zullen het merken op de Dag des Oordeels. Op die Dag zal iedereen horen hoe Allah over hem oordeelt. Hij zal niemand onrecht aandoen. Iedereen krijgt wat hij heeft verdiend. Niemand wordt ten onrechte beloond of gestraft. Degene die er het beste van afkomen zijn degenen die volledig vertrouwen hebben in het oordeel van Allah.

Degene Die volledig wijs is wat betreft alles dat Hij besluit en wat betreft hetgeen Hij zegt en wat betreft hetgeen Hij doet. Er is geen imperfectie of gebrek in alles dat Hij besluit, zegt en doet.

Al-Halim is Degene die nooit Zijn zelfbeheersing verliest, zelfs niet op momenten waarop Hij vertoornd is. Hij is zachtmoedig en ziet alles geduldig aan. Hij gunt tijd aan de mensen zodat wij ons kunnen bezinnen en verbeteren. Hij kan mensen vergeven al is het op het laatste ogenblik van hun leven. De verdraagzaamheid van Al-Halim is werkelijk groot, luister maar: En als Allah de mensen vanwege hun onrecht zou treffen (met een bestraffing), dan zou Hij geen enkel schepsel (dat zich op aarde voortbeweegt) daarop (d.w.z. op de aarde) achterlaten. Maar Hij verleent hun uitstel tot een vastgesteld tijdstip. En wanneer hun (vastgestelde) tijdstip is aangebroken, kunnen zij het (tijdstip) voor geen moment uitstellen, noch kunnen zij het vervroegen. (surah An-Nahl vers 61)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten

Aan Hem behoort datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt toe. En waarlijk, Allah, Hij is zeker de Rijke (d.w.z. Vrij van alle behoeften), de Meest Prijzenswaardige. (Surah Al-Hadj vers 64) Alle lof zij Allah, er is niemand anders die zoveel lof verdiend als Hij. Hij is onze Koning, onze Schepper, onze Voorziener en onze God. Wie kan een betere Koning Zijn dan Hem, wie verdient meer lof dan Hem? Niemand! Hij is de meest lofwaardige. Het is een eer om dit te begrijpen, het is een eer om hierbij gevoelens te hebben, en vooral een eer om Hem te mogen loven. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

De Enige ware en onbetwistbare wat betreft Zijn bestaan op Zichzelf, wat betreft Zijn Eigenschappen, Zijn Uitspraken en Zijn Handelingen.

Abu Saīd b. Abi l-Ḥasan, Yasār al-Baṣri, vaak kortweg Ḥasan van Basra genoemd, of eerbiedig als Imam Ḥasan al-Baṣrī in de sunnitische islam, was een vroege moslimprediker, asceet, theoloog, exegete, geleerde en rechter.

Hassan ibn Ali, volledige naam al-Hasan ibn ‘Alī ibn Abī Tālib ibn ‘Abd al-Muttalib ibn Hāshim ibn ‘Abd Manaf, was een zoon van Ali ibn Abu Talib en Fatima. Hij was de kleinzoon van de profeet (vrede zij met hem); Fatima was de dochter van de profeet.

Al Haseeb is de beste Rekenaar. Er is geen wiskunde leraar, of een professor in het rekenen die tegen Hem op kan. Hij heeft de totale schepping naar Zijn plan berekend en alles in evenwicht gezet.

Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Onderhouder. Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem behoort datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt toe. Wie is degene die bij Hem kan bemiddelen, behalve met Zijn Toestemming? Hij weet wat er vóór hen (d.w.z. in de toekomst) is en wat er achter hen (d.w.z. in het verleden) is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. Zijn Zetel strekt zich uit over de hemelen en de aarde. En Hij voelt geen vermoeidheid in het bewaken van beide. En Hij is de Meest Verhevene, de Meest Grandioze. (Surah Al-Baqarah vers 255)  Een hoofdstuk die ons helpt om de eigenschap Al Hay beter te begrijpen is (Surah Al-Ikhlaas)

Zeg (o Muhammed): "Hij is Allah, de Enige. (Hij is) Allah, de Zelfgenoegzame (van Wie iedereen afhankelijk is). Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan hem. (Surah Al-Ikhlaas vers 1 tm 4)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten

Allah zegt: "Hij (Allah) schenkt de Wijsheid aan wie Hij wil. En degene aan wie de Wijsheid is geschonken is zeker veel goeds gegeven." (Surah al-Baqarah vers 269)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Alles in het heelal gehoorzaamt de wet van Allah. Het heelal waarin wij leven is een geordend geheel. Er heerst wetmatigheid en orde. Alles functioneert perfect en heeft zo zijn eigen plek in het heelal. Alles, vanaf een kleine elektron tot aan de geweldige melkwegstelsels, zijn onderhevig aan vaste wetten. Zij kunnen zelfs niet een klein beetje buiten de wetten van Al-Jabbar treden. Deze wetten zijn ook aanwezig in de fysieke samenstelling van de mens; het hart klopt zoals het moet kloppen, het bloed circuleert zoals het moet circuleren, de nieren, de longen, alles doet zijn werk zoals het is bepaald. Ieder atoom is gedwongen tot zijn vaste taak. Al Jabbar heeft voor alles grenzen bepaald, het is niet mogelijk om Zijn grenzen te overschrijden. Hij dwingt Zijn schepselen om Zijn wil uit te voeren. Hij is Degene die domineert.

De Ontzagwekkende Die groter is dan alles (groter dan het hele universum), al het andere is onbeduidend tegenover Hem, Hij is groter dan alles wat de schepping zich kan inbeelden. Wanneer we in een heldere nacht naar de lucht kijken en de ontelbare sterren zien, wanneer we naar de gigantische oceanen kijken en de grote massa water aanschouwen, wanneer we naar de onwrikbare bergen kijken of naar wat dan ook, beseffen we hoe groot en machtig Allah is. Wij zijn met onze beste apparaten niet in staat om de omvang van het heelal te meten. We hebben moeite met benaming voor de cijfers die hieruit voortvloeien. De aarde met daarin de mens verdwijnt bijna in het niets in het heelal. Het zeggen van ‘Allahu-Akbar’ zijn niet zomaar woorden. Als je begrijpt wie Al-Kabir is moet je zeggen: “Allahu-Akbar”. Als je het niet kan zeggen, heb je het niet begrepen. Allahu-Akbar.

Al Kareem is Degene die weggeeft zonder dat Zijn schepselen erom vragen. Zijn edelheid kan bestaan uit het schenken van kinderen, het verruimen van levensonderhoud of het schenken van een goede positie.

Hij is overal van op de hoogte. Hij volgt elke gebeurtenis. Er is niets wat Hem zou kunnen verrassen en wat Hem ontgaat. Hij weet overal van af. "En aan Allah (Alleen) behoort de erfenis van de hemelen en de aarde toe. En Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen..(Surah Ali-Imraan, vers 180) En Hij is de Overweldiger (Die) boven Zijn dienaren (staat). En Hij is de Alwijze, de Alwetende (over het verborgene).(Al-Anam vers 18)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Allah geeft de ene mens eer en de andere vernedering. Degenen die vernederd worden hebben dat te danken aan hun zelf. Al-Khafied vernedert wie Hij wilt en hoe Hij wilt. Hij vernedert alleen degene die het toekomt.

Al-kidhr is een rechtschapen man in de tijd van Musa (as).

Al-kitab is het arabisch woord voor "het boek"

Degene Die volledig op de hoogte is van de verborgen details van alle aangelegenheden en van hetgeen de dienaren tot nut zal zijn, en Die goed is voor hen, en Die ervoor zorgt dat hetgeen goed is voor hen hen bereikt middels manieren die zij niet verwacht hadden. Kunstenaars worden geëerd en beloond naar hun werken. De werken dat zij voortbrengen wordt gewaardeerd omdat zij iets maken wat de meeste mensen niet kunnen. Het gaat hierbij vaak om een kunstschilderij of een ander kunstvoorwerp. Hoe mooi en goed een kunstwerk ook moge zijn, het kan nooit tegen de werken van Allah op.

Ibn Mandhur heeft gezegd: “Lawh: ieder brede blad dat van hout gemaakt is.” Al-Azhari heeft gezegd: “Lawh is een houten blad. Wanneer men het gebruikt om erop te schrijven, wordt het een Tafel genoemd. Lawh is datgene waarop geschreven wordt. Allah zegt: “Op een bewaard Tablet.”(Surah al-Buruj vers 22) De bewaarde Tafel genoemd in de Koran verwijst naar het Tablet waar de Wil van Allah (met betrekking tot alles) bewaard wordt.”

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Degene met enorme eer, Degene Die buitengewoon verheerlijkt en geprezen wordt, de Glorierijke, Degene Die de eigenschappen van eer, majesteitelijkheid, grootsheid en glorie bezit, Degene Die groter, meer ontzagwekkend en meer verheven is dan al het andere, Degene Die in de harten van Zijn geliefde dienaren verheerlijkt en aanbeden wordt.

Degene met enorme eer, Degene Die buitengewoon verheerlijkt en geprezen wordt, de Glorierijke, Degene Die de eigenschappen van eer, majesteitelijkheid, grootsheid en glorie bezit, Degene Die groter, meer ontzagwekkend en meer verheven is dan al het andere, Degene Die in de harten van Zijn geliefde dienaren verheerlijkt en aanbeden wordt.

Imaam al-Mahdi is een vrome goede man van de afstammelingen van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem), hij zal tegen het einde van de wereld zijn, middels hem zal Allah de situatie van de mensen verbeteren. Hij zal de aarde met eerlijkheid en rechtvaardigheid vullen zoals die gevuld was met onrechtvaardigheid en onderdrukking. Zijn naam is als de naam van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en de naam van zijn vader is als de naam van de vader van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Zijn naam is Mohammed ibn Abdiellah al-Mahdie of Ah’mad ibn ‘Abdiellah al-Mahdie. Zijn afstamming eindigt tot Faatima (moge Allah tevreden met haar zijn) de dochter van de profeet, hij is dus een afstammeling van Hassan de zoon van ‘Ali (moge Allah tevreden met hen zijn). Een teken van zijn komst is de verderf en corruptie die de aarde zal vullen, en het vullen van de aarde met onrecht en agressie.

Zijn verschijning en de beschrijving van zijn eigenschappen die we hebben genoemd zijn gekomen in vele overleveringen die de frequentie van Tawaatoer* bereikt heeft.

Soms willen wij perse iets hebben en zetten allerlei zaken op het spel om het te krijgen. Hoe zeer we ons best ook doen, het lukt gewoon niet. Er ontstaan allerlei obstakels en oorzaken waardoor onze zaak een andere wending krijgt. In feite is het Al-Mani Die allerlei wegen blokkeert en het verhinderd. Wij weten meestal niet welke gevolgen onze handelingen zullen hebben. Al-Mani weet het, Zijn wijsheid is ondoorgrondelijk, net hetzelfde met Zijn besluit.

De vereisten voor het vegen over de sokken : Voor het wrijven over de sokken is het vereist dat de sokken in een staat van woedoe’ zijn aangetrokken. Mughierah bin Shubah overlevert: “Op een nacht was ik onderweg met de profeet (vrede zij met hem) en vervolgens goot ik (water) uit een Idaawah (een leren kommetje) voor de Profeet (vrede zij met hem), waarna hij zijn gezicht en armen waste en hij veegde over zijn hoofd. Vervolgens bukte ik om zijn sokken uit te trekken waarop hij zei; “ Laat ze! Ik heb ze aangetrokken in een staat van woedoe’.” Vervolgens veegde hij over zijn sokken.” (al-Bukhari en Muslim)

De Al-Masjid Ul-Aqsa moskee, gelegen in de oude stad van Jeruzalem, is de derde heiligste plaats in de islam. De moskee is gebouwd op de top van de Tempelberg, bekend als de Al Aqsa-verbinding of Haram esh-Sharif in de islam

De eervolle of heilige moskee. En is de grote moskee in Mekka waarin de Ka‘bah bevind. De Ka‘bah wordt als gebedsrichting gebruikt.

Degene Die indrukwekkend sterk is, de Machtige Wiens Kracht niet eindigt en Die in Zijn Daden geen enkele moeilijkheid ervaart, noch ervaart Hij enige vermoeidheid. Kijken zij dan niet naar wat zich vóór hen en wat zich achter hen bevindt van de hemel en de aarde? Als Wij het zouden willen, dan zouden Wij de aarde met hen (daarop) laten wegzakken, of stukken vanuit de hemel op hen doen neervallen. Voorwaar, daarin bevindt zich zeker een teken voor iedere berouwvolle dienaar. (Surah Saba vers 9) Kunt u zich voorstellen hoe machteloos wij zijn bij de kracht van Al-Mateen? Als Hij zou willen zou in een korte tijd al het leven of zelfs het heelal verdwijnen. Hij hoeft alleen maar een kleine verandering te brengen in de aslijn van de aarde en het is gedaan met het leven. De profeet Musa (as) was één van degenen die de macht van Allah had begrepen, hij wist waartoe Allah in staat was. Hij wilde Al-Mateen graag zien: En toen Musa op het met Ons afgesproken tijdstip kwam en zijn Heer tot hem sprak, zei hij: “O mijn Heer, toon mij (Uzelf), zodat ik naar U kan kijken.” Allah zei: “Jij zult Mij niet zien, maar kijk naar de berg. Als deze op zijn plaats blijft staan, dan zul je Mij zien.” Toen zijn Heer Zich aan de berg toonde, deed Hij deze in stof opgaan, waarna Moesa bewusteloos neerviel. Toen hij weer bij bewustzijn kwam, zei hij: “Verheven bent U, ik wend mij berouwvol tot U en ik ben de eerste van de gelovigen.”(Surah Al-Araf vers 143) Allah is Almachtig, wij kunnen Zijn kracht niet in cijfers uitdrukken. Hij is de Sterkste, niemand kan tegen Hem op. Want Hij is Al-Mateen.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Allah vertraagt de straf voor wie Hij wilt.

De bladeren van de bomen die ieder jaar weer terug komen, de lucht die wordt gereinigd, het helen van de wonden, de zeeën die gereinigd worden enzovoort, zijn allemaal bewijzen dat Allah ieder wezen kan herstellen zoals Hij dat wil. Het bewijs van de tweede schepping is de eerste schepping.

Allah geeft de mensen eer door hen te verheffen. Hij doet dat door mensen te zegenen. Bij de ene mens is dat meer dan de andere. In de Koran vinden we ook voorbeelden over dit onderwerp. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk de profeet (vrede zij met hem). Hij heeft zich zo waardig gemaakt voor Allah dat mensen de salawaat voor hem moeten uitspreken. Allah heeft de profeet (vrede zij met hem) ook de Kawthar gegeven: Voorwaar, Wij hebben jou (o Mohammed) al-Kawthar (d.w.z. de grote overvloed aan gunsten) gegeven.  Verricht daarom het gebed voor jouw Heer en offer (voor Hem Alleen). Voorwaar, hij die jou veracht, is (juist degene die) afgesneden (is van al het goede). (Surah Al-Kawthar vers 1 tm 3) (Volgens enkele overleveringen is Kawthar een bijzondere rivier in het Paradijs.)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Al-Mu‘min is een naam van Allah (swt). Zolang Allah wil kunnen wij veilig op de aarde lopen. Hij zorgt voor de juiste omstandigheden, Hij houdt de natuur onder Zijn macht en zolang Hij dat wil, zullen geen aardbevingen, orkanen en stormen of wat dan ook de mensen treffen. Al Moemin zorgt voor veiligheid. Allah heeft vrees geschapen en vrees schept de behoefte aan veiligheid. De behoefte voor veiligheid heeft Allah niet nodig, wij hebben dat nodig.

Hij is het Die schept en weder voortbrengt.

Allah weet het beste wie ontering verdient. Als Hij besluit om iemand te onteren, schept Hij daarvoor de omstandigheden.

En tot het volk van Samud zei hun broeder Salih: “En tot (het volk van) Thamoed (zonden Wij) hun broeder Saalih. Hij zei: “O mijn volk, aanbid Allah. Er is voor jullie geen god dan Hij. Hij heeft jullie uit de aarde geschapen en Hij heeft jullie daarop gevestigd, dus vraag Hem om vergeving en toon vervolgens berouw aan Hem. Voorwaar, mijn Heer is Nabij, Verhorend.” Al-Mudjeeb is Degene die gehoor geeft aan alles, maar Hij vervult alleen de wensen van degenen die oprecht zijn. Voor de rest beantwoordt Hij hoe Hij ze wil. Al Mudjieb geeft niet altijd gehoor aan onze wensen al zouden wij dat wel vaak willen. Hij kiest het beste voor ons en laat onze goede voornemens in vervulling gaan. Wat Hij in achterwege laat bewaart Hij voor het Hiernamaals. Indien een mens zich waardig maakt zullen al zijn wensen in het Hiernamaals in vervulling gaan. Allah geeft gehoor aan wat Hij wil. (Surah Hud vers 61)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Op de Dag waarop Allah hen allen zal opwekken, (en) hun vervolgens zal berichten over datgene wat zij deden. Allah heeft het (d.w.z. al hun daden) geteld, terwijl zij het vergaten. En Allah is Getuige van alles. (Sura Al-Mujadilah) Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Al-Muhyi is een naam van Allah (swt) en het betekend "de schenker van het leven".

Het is aanbevolen om deze surah voor het slapen gaan te lezen.

Al-Mumeet is Degene Die voor iedereen de dood heeft vastgesteld. Aan alles komt een einde, iedereen zal hoe dan ook doodgaan.

Medinah al-Munawarah heette toen nog Yathrib, wat ‘plaats van epidemieën‘ betekent. Het was een plaats waar er regelmatig ziekten uitbraken. Maar toen de profeet (vrede zij met hem) later naar Yathrib emigreerde, verdwenen de epidemieën en droogten; het werd een zegenrijke stad. De naam veranderde in Medinah an-Nabi, wat "de stad van de profeet" betekent. Het werd ook wel Medinah al-Munawarah genoemd, wat ‘de verlichte stad‘ betekent.

Komt op voor de zwakkeren, degenen die onrecht wordt aangedaan en de wees. “De smeek om hulp van de wees komt als vuur terug naar degene die de wees onrecht aandoen.” Al-Muntaqim, zal vroeg of laat alles vergelden, er zal niemand overblijven die onvergolden zal blijven. Iedere daad van de mensen zal ter sprake komen. De mensen zullen voor alles vergolden worden. De manier waarop dat zal gebeuren is verschillend, we kunnen in dit leven vergolden worden, in het graf, bij de wederopstanding of in de Hel. Hierover lezen we in de Koran: Wie goed doet ter grootte van een mosterdzaadje, zal het zien.  En wie slecht doet ter grootte van een mosterdzaadje, zal het zien.(Surah Az-Zalzalah ayah 7 en 8)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Het ware geloof is voor iedereen, maar alleen degenen die Allah bevordert komen tot het geloof. Hij kiest wie Hij wil en bevordert hem in karakter of in aanzien en leidt hem tot de Islam.

Schenkt alles wat wij nodig hebben. Niet alleen in materiële dingen maar ook immateriële dingen. Hij balanceert onze geest en geeft ons wat wij nodig hebben. Hij schenkt kinderen, partner en familie. Maar het mooiste waarmee Hij ons heeft voorzien, is de Islam. Dat is de grootste gunst, de grootste voorziening voor onze geest. Als we de Islam op de juiste manier benutten zal dat voor ons de weg openen naar het Paradijs.

Is Degene Die geen onderscheid maakt tussen Zijn schepselen, Hij geeft aan iedereen wat zij verdienen. Wie begunstigd wordt met de islam en hidayah (leiding) krijgt, heeft dat te danken aan de gunst van Allah.

Al-Muqtadir is Degene Die over alles in het heelal heerst. Hij verandert of bestuurt het zoals Hij dat wil. Hij geeft kracht aan Zijn schepselen en is Degene die het weer terugneemt. Zonder Zijn kracht zijn wij machteloos, doof, blind en hulpeloos.

Hij is Allah, de Schepper, de Stichter, de Vormgever. Aan Hem behoren de Schone Namen toe. Datgene wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt verheerlijkt Hem. En Hij is de Almachtige, de Alwijze. (Surah Al-Hasjr vers 24)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Allah is de meest Verhevene. Hij heeft geen gelijke in Zijn Majesteit en Heerlijkheid. Hij heeft geen enkele beperking. "En aan Allah behoren de Schone Namen toe. Roep Hem daarmee aan, en verlaat degenen die (van de Waarheid) afwijken wat betreft Zijn Namen. Zij zullen worden vergolden vanwege datgene wat zij deden". (Surah Al-Araf vers 180)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Grootheid past alleen bij Allah. Er is niemand die zich deze eigenschap kan toeëigenen. In het verleden hebben vele mensen dit geprobeerd, maar uiteindelijk zijn zij allen ten ondergegaan. Wanneer we realiseren dat we uit een druppeltje water zijn ontstaan en niets tegen de dood kunnen doen, beseffen we hoe zwak we zijn. Er hebben veel hoogmoedige mensen geleefd op de aarde, maar wat is er van hen overgebleven? Zij zijn allemaal vergaan tot stof, we lopen nu over ze heen. De overblijfselen van hun huiden liggen nu onder onze voeten. En straks liggen wij onder de voeten van de mensen. Hoe groot zijn we dan? We zijn niets, alleen Allah is groot, alleen Hij is de ware bezitter van grootheid. Als we nadenken over de gebeurtenissen in het heelal, zullen we realiseren dat buiten Allah geen grootheid kan bestaan. Er kan maar één zijn die de eigenschap Al Mutakabbir heeft. En dat is Allah.

Allah geeft overvloedig voedselmaterie, rijkdom enz. aan wie Hij wil en beperkt het voor wie Hij wil. Ieder mens probeert zich naar een betere positie toe te werken, maar helaas vaak alleen in materiële opzichte. Mensen hebben het vertrouwen niet dat wij ook op dit gebied totaal afhankelijk van Allah zijn. Alles is in Zijn hand, Hij geeft wat Hij wil en beperkt het voor wie Hij wil. Allah vergroot en vermindert de voorziening voor wie Hem behaagt.

Aan Hem behoort het Koningschap van de hemelen en de aarde toe. Hij doet leven en sterven. En Hij is tot alles in staat. (Surah Al-Hadied vers 2) Het heelal waarvan de afmeting uit miljarden lichtjaren bestaat en de miljarden sterren, is een uiterst wonderbaarlijk machtsvertoning.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Het geloven in al-Qadr is een van de pilaren van imaan (geloof). Het betekent dat je gelooft in de Goddelijke voorbeschikking. Dat Allah op de hoogte is van alles, dat hij weet wat er is gebeurt en weet en voorbeschikt over wat er zal gebeuren.

Al Qawi kent geen zwakheid of beperkingen. Zijn kracht is onuitputtelijk, onmetelijk en onbegrensd. Zijn macht is onvoorwaardelijk, niemand kan er iets tegen doen. Hij verliest niets van Zijn kracht door nieuwe dingen te scheppen, wat Hij ook schept, Zijn kracht wordt er niet minder op. Voor Hem bestaat er geen zwaar of vermoeiend werk, hoe groot de omvang van het werk ook mag zijn: Degene Die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Jij ziet in de schepping van de Barmhartige geen onevenwichtigheid. Kijk dan nog een keer, zie jij een gebrek (daarin)? Kijk dan nogmaals keer op keer. Jouw gezicht zal in staat van vernedering naar jou terugkeren en het (d.w.z. jouw zicht) zal uitgeput zijn.

Degene die alles onderhoudt.

Hij is Allah, er is geen god dan Hij, de Koning, de Gezegende, Degene Die Vrij is van (alle) tekortkomingen, de Gelovige, de Getuige, de Almachtige, de Overweldiger, de Trotse. Verheven is Allah boven datgene wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen. (Surah Al- Hasjr vers 23)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Imam Abu ‘Abdullah Al-Qurtubi of Abu‘ Abdullah Muhammed ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansari al-Qurtubi was een Andalusische jurist, islamitische geleerde en muhaddith. Hij kreeg les van vooraanstaande geleerden uit Córdoba, Spanje en hij staat bekend om zijn commentaar op de koran genaamd Tafsir al-Qurtubi.

Voorwaar, Allah, Hij is de Voorziener, de Bezitter van Macht, de Sterke. (Surah Ad-Dhariyat vers 58) En hoeveel schepsels (die zich op aarde voortbewegen) zijn er die (de verantwoordelijkheid om in) hun levensonderhoud (te kunnen voorzien) niet kunnen dragen? Allah voorziet hen en jullie. En Hij is de Alhorende, de Alwetende. (Surah Al-Ankabut vers 60) We delen de aarde met vele soorten dieren en insecten. Waar we ook zijn en in welke omstandigheden we ook verkeren, onze levensvoorziening komt altijd bij ons terecht. Zo worden wij schepselen al miljoenen jaren voorzien in onze levensonderhoud. Ar-Razzaaq heeft alles perfect gebalanceerd. Hij schept alles in de juiste maten en heeft alles van tevoren berekend; er groeit niets meer of minder dan wat Hij wil. En wat Hij geeft is werkelijk ontelbaar: En als jullie de Gunst(en) van Allah zouden tellen, dan zouden jullie deze niet (kunnen) opsommen. Waarlijk, Allah is zeker Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol. (Surah An-Nahl vers 18)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Al-Waadjied is Degene Die alles vindt wanneer Hij dat wil. Hij is niet afhankelijk van tijd en omstandigheden. Hij omvat alles en beheerst alles en heeft geen tijd of zoekactie nodig. Voor Hem is alles tot Zijn beschikking. Er kan niets voor Hem verstopt worden, noch materiële dingen noch immateriële dingen.

Al Waahid betekent de Enige. "Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Onderhouder. Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem behoort datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt toe. Wie is degene die bij Hem kan bemiddelen, behalve met Zijn Toestemming? Hij weet wat er vóór hen (d.w.z. in de toekomst) is en wat er achter hen (d.w.z. in het verleden) is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. Zijn Zetel strekt zich uit over de hemelen en de aarde. En Hij voelt geen vermoeidheid in het bewaken van beide. En Hij is de Meest Verhevene, de Meest Grandioze. (Surah Al-Baqarah vers 255)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Hij draagt zorg voor Zijn schepping. Niemand heeft enige toevoeging of enige vorm van heerschappij in Zijn schepping. Al-Waali schept en heerst over alles.

Degene Die Zijn gelovige dienaren liefheeft en Degene Die zij liefhebben, Degene Die houdt van Zijn profeten en boodschappers (vrede zij met hen allen) en hun volgelingen en van Wie zij houden, zozeer dat hen niets dierbaarder is dan Hij.

(Zij zeggen:) “Onze Heer, laat onze harten niet afwijken (van de Waarheid) nadat U ons heeft geleid, en schenk ons van Uw Zijde Genade. Waarlijk, U bent de Schenker. Al-Wahhaab geeft de hongerigen voedsel, de onvruchtbaren kinderen, de zieken genezing, de onwetenden kennis, de mensen in nood uitvlucht. Alles in het heelal is van Hem, er is geen andere Gever of Genezer dan Hij. Hij bezit ontelbare gunsten, Zijn giften zijn grenzeloos en in overvloed. (Surah Ali Imran)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Al Wakeel heeft alles onder Zijn hoede, Hij is de gevolmachtigde. Al-Wakeel is de beste Voogd, er is niemand die Hem daarin kan evenaren. Hij houd van degenen die hun vertrouwen in Hem leggen. Hij behartigd de zaken en de wensen van Zijn oprechte dienaren. Hij treed op als hun Wakeel. En wie kan een betere Wakeel zijn dan Allah? Niemand. Wie Allah als zijn Wakeel heeft die kan rekenen op Zijn welbehagen en Zijn Paradijs.

Helpt Zijn dienaren in al hun activiteiten. Hij helpt zowel in goede als in slechte tijden. Hij geeft hun leiding en maakt de weg naar het Paradijs makkelijk. Hij geeft hun licht en opent daarmee hun ogen voor de Islam. Een ieder die daarmee in aanraking komt zal verruiming in zijn geest vinden.

En waarlijk, Wij zijn zeker Degenen Die doen leven en doen sterven. En Wij zijn de Erfgenamen. (Surah Al-Hijr vers 23) Al-Warith is de Erfgenaam van alles. Hij heeft nooit mede eigenaars gehad in Zijn bezitting. Alles is altijd van Hem geweest en blijft van Hem. Wij hebben het slechts in bruikleen. Hij geeft ons tijdelijk van Zijn bezittingen om ons te testen. Gelijk bij de dood verliezen wij hetgeen wij hebben opgespaard. Onze bezittingen gaan als erfgoed naar anderen, we nemen alleen onze daden mee naar het volgende leven. Nadat het laatste Uur zal geschieden en het heelal vernietigd wordt gaat alles naar de ware eigenaar: Allah. Hij zal uiteindelijk alles erven: Aan Hem behoort het Koningschap van de hemelen en de aarde toe. En tot Allah keren (alle) zaken terug.. (Surah Al-Hadied vers 5)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Degene Die enorm/onmetelijk is wat betreft Zijn Eigenschappen en Kenmerken, zodanig dat niemand de lof die Hem toekomt kan voldoen en bevatten, Degene Die enorm/onmetelijk is wat betreft Zijn Grootheid, Zijn gezag en Zijn heerschappij, en Degene Die de hele schepping omvat met Zijn Gulheid, Zijn zegeningen en met de geweldige goede zaken die Hij hen schenkt en met Zijn Barmhartigheid.

Al-Yasa‘a is een profeet die genoemd is in de Koran. (surah al- An‘am en surah Saad)

Alhamdulillah is een Arabische uitdrukking die "alle lof zij God" betekent, soms vertaald als "God zij dank".

Na de dood van ‘Uthman bin ‘Affan (ra) werd ‘Ali bin Abu Taalib (ra) door de moslims verkozen tot khalifa. Hij was derhalve de vierde van de Khulafa ar Rasjiddien, de rechtgeleide Kaliefen. Hij was de neef en de schoonzoon van de proefet (vrede zij met hem) en stond bekend om zijn rechtvaardigheid en dapperheid

Het eerste letter van het arabische alfabet.

Verschillende hoofdstukken (Surah) in de Koran beginnen met deze 3 arabische letters "Alif - Laam - Mim". Het zijn losse letters waarmee een hoofdstuk van de Koran begint. Er is gezegd dat Allah deze hoofdstukken hiermee begon om de Arabieren duidelijk te maken dat deze Koran in hun eigen taal is geopenbaard en hen hiermee uitdaagt.

Ameen, Oh heer, beantwoord mijn gebed. Bijvoorbeeld na een smeekbede (dua).

Ameer is het arabisch woord voor leider.

Aminah bint Wahab of Aminah bint Wahb was de moeder van profeet (vrede zij met hem) en was getrouwd met Abdallah ibn Abd al-Muttalib. Ze overleed in 577 in Abwa, in de nabijheid van Medina, toen de profeet (vrede zij met hem) 6 jaar oud was.

Ammar was een naaste metgezel van de profeet (vrede zij met hem), de zoon van martelaren voor de zaak van de islam, een onverschrokken krijger en een toegewijde moslim tot aan zijn dood.

Amr ibn al-aas is een metgezel van de profeet (vrede zij met hem). Hij veroverde Egypte en was daarna gouveneur van Egypte.

An-nadjaashi is de koning van Habasha (wat tegenwoordig het noorden van Ethiopië is)

An-nasaa‘i was een bekende islamitische hadithverzamelaar. Hij is voornamelijk bekend om zijn compilatie van de Hadith, die Sunan Al-Nasa‘i wordt genoemd. Hij verzamelde ook veel Hadith ten gunste van kalief Ali ibn Abu Talib.

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) is een bekende metgezel van de profeet. Was een bediende/hulpje van de profeet (vrede zij met hem).

Aqeeqah is een geboortefeest waarbij 1 of 2 schapen worden geofferd.

Allah is Zachtaardig

Als de Gebeurtenis plaatsvindt, zal er niets dit plaatsvinden kunnen tegenhouden. Enigen zal het vernederen, anderen zal het verheffen. (56:1-3) De naam Ar-Rafi is het tegenovergestelde van Al-Ghafied. Ar Raafi verheft een ieder die Hij wil door Zijn gunsten, geschenken en zegeningen. Eén van de mensen die werd verheven was profeet Ibrahim (as). Hij moest eerst van Allah een zware test doorstaan. Allah heeft uiteindelijk hem als vriend genomen. Hij heeft hem een goed nageslacht gegeven. Er zijn vele profeten uit zijn nageslacht voortgekomen. Zijn toewijding tot Allah wordt nog steeds als voorbeeld genomen. Hij was een geëerde man in dit leven en zal een geëerde man zijn in het volgende leven. Wie zijn best doet in het geloof en Allah behaagt zal verheven worden door Allah. En wie opstandig en ongehoorzaam leeft kan vernedering verwachten.

Abu Huraira vertelde dat de Boodschapper van Allah zei: “Toen Allah het bevel tot de schepping gaf, deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over Mijn wraak zegevieren.” (al-Bukhari en Muslim)

Zijn Barmhartigheid omvat al Zijn Schepsels in het wereldse leven (waaronder de ongelovigen – denk aan gezondheid, bezit, positie enzovoort) en omvat de gelovigen in het bijzonder in het Hiernamaals

Al Raqieb is altijd alert, er ontgaat Hem niets. Hij is altijd waakzaam, er is geen moment voor Hem van onoplettendheid. Deze eigenschappen van Allah kunnen we het beste met enkel Koranverzen uitleggen: Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Onderhouder. Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem behoort datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt toe. Wie is degene die bij Hem kan bemiddelen, behalve met Zijn Toestemming? Hij weet wat er vóór hen (d.w.z. in de toekomst) is en wat er achter hen (d.w.z. in het verleden) is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. Zijn Zetel strekt zich uit over de hemelen en de aarde. En Hij voelt geen vermoeidheid in het bewaken van beide. En Hij is de Meest Verhevene, de Meest Grandioze. (Surah Al-Baqarah vers 255)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Het is voorgeschreven om de jamani hoek aan te raken. Dit kan worden gevonden in twee authentieke boeken. Abdullaah ibn Omar ibn ul-Khattaab zei: “Ik heb de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) niets van het Huis zien aanraken, behalve de twee jamani hoeken.” (al-Bukharie en Muslim) Dit maakt duidelijk dat het niet voorgeschreven is om iets van het Huis aan te raken, behalve de twee Yamaanie hoeken. Namelijk de zwarte steen en de jamani hoek.

Is de taal van de Koran en waar de profeet (vrede zij met hem) mee sprak

Op de negende dag van de maand Dhul-Hijjah is de dag van Arafah, een grote, belangrijke dag voor de moslims op Hadj. Immers, het verblijven op Arafah behoort tot de pilaren van de Hadj en dient dus verricht te worden en is zelfs de belangrijkste pilaar van de Hadj.

Toen Nuh (as) de radeloosheid naderde vanwege het ongeloof van zijn volk en hun dreigementen de gelovigen te doden, restte hem niets anders dan het richten van een smeekbede tegen hen, zeggende (interpretatie van de betekenis): En Nuh zei: “Mijn Heer, laat niemand van de ongelovigen achter op aarde (d.w.z. rondlopen op aarde). Voorwaar, als U hen achterlaat zullen zij Uw dienaren doen afdwalen, en zij zullen slechts verdorven ongelovigen voortbrengen.” Allah verhoorde het smeekgebed van Zijn profeet Nuh (as) en verdronk zijn volk. Hij droeg Nuh (as) op een schip te bouwen ter behoud, zodat hij en de gelovigen hierin konden worden vervoerd. (Surah Nuh, vers 26-27)

Bron Aboe Ismail & Studenten.

As Sabur betekent de Geduldige. Niemand kan Zijn geduld evenaren.

Hij is Allah, er is geen god dan Hij, de Koning, de Gezegende, Degene Die Vrij is van (alle) tekortkomingen, de Gelovige, de Getuige, de Almachtige, de Overweldiger, de Trotse. Verheven is Allah boven datgene wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen. (Surah A-Hasjr vers 23)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten

"As Samad is Degene Die van niets en niemand afhankelijk is. Dit wordt heel mooi beschreven in hoofdstuk Al Ikhlaas: Zeg (o Muhammed): "Hij is Allah, de Enige. (Hij is) Allah, de Zelfgenoegzame (van Wie iedereen afhankelijk is). Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt. En er is niet één gelijk aan hem. (Surah Al-Ikhlaas vers 1 tm 4) Ieder schepsel in het heelal is afhankelijk, en wel niet van een ding maar van vele dingen. Ten eerste van Allah en dan van voedsel, water, zuurstof, warmte, liefde en noem maar op.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Allah hoort alles, zowel bij dag als in de nacht. Er is geen enkel moment en geen enkele plaats in het heelal die Hij niet zou kunnen horen. Hij hoort alles en verstaat alle talen zowel van mensen als die van dieren. Hij hoort niet alleen hetgeen wat luidop wordt gezegd, maar ook onze gedachten en hetgeen wat in ons omgaat. Hij hoort de dieren, de insecten en zelfs kleinere dingen dan dat. Hij hoort alle geluiden in de uiterste hoeken van het heelal en in de diepste plekken van de oceaan. Allah is de Alhorende, niemand kan iets voor Hem geheim houden: En niets ontgaat jouw Heer (zelfs niet) datgene wat zich ter grootte van een mosterdzaadje op de aarde of in de hemel bevindt. En er is niets dat kleiner of groter is dan dat, of het staat in een duidelijk Boek (geschreven). (Surah Yunus vers 61)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

het gebied Syrië, Jordanië en Palestina.

De grote shirk. Shirk is het deelgenoten toekennen aan Allah (swt), dat wil zeggen dat je iets of iemand goddelijke eigenschappen toekent buiten Allah (swt). Daarmee is Shirk de meest gehate zonde in de Islam.

Voorbeelden van kleine Shirk

Zichtbare kleine Shirk, zoals:
* Het zweren bij een ander dan Allah.
* Het zeggen van: “Wat Allah wilt en wat jij wilt.”
* Het zeggen van: “Als het niet was voor Allah en die en die, dan…”

Verborgen kleine Shirk, zoals:
*Lichte vorm van riyaa’
*Bijgeloof

Degene aan Wie het Koningschap van de hemelen en de aarde toebehoort. En Allah is Getuige van alles. (Surah Al-Buruj vers 9) Zeg (o Mohammed): “O lieden van het Boek, waarom verloochenen jullie de Tekenen van Allah, terwijl Allah Getuige is van wat jullie doen?” (Ali-Imraan vers 98) Op de Dag waarop Allah hen allen zal opwekken, (en) hun vervolgens zal berichten over datgene wat zij deden. Allah heeft het (d.w.z. al hun daden) geteld, terwijl zij het vergaten. En Allah is Getuige van alles. (Al-Mudjaadilah vers 6)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

De bazuin waar Isrâfiel (as) op zal blazen in opdracht van Allah (swt).

Mensen van de greppels is een verhaal genoemd in Surah Al-Buruj van de Koran. Het gaat over mensen die in een greppel werden gegooid en in brand werden gestoken vanwege hun geloof in Allah.

Ashura is de 10e dag van de maand Muharram (1ste maand van het Islamitisch jaar). Dit is de dag dat Musa (as) en zijn volk gered werden van de Farao en het is een dag waarop het aanbevolen is om te vasten.

Asiyah is de vrouw van de Farao (Firawn). Ze was de adoptie moeder van Musa (as) en ze behoort tot de 4 beste vrouwen die ooit geleefd hebben.

De naam Allah is Gods Eigen naam en omvat al Zijn eigenschappen. De 99 schone namen van Allah zijn attributen en leren ons Zijn eigenschappen beter kennen en helpen ons bij het verrichten van smeekbeden: En aan Allah behoren de Schone Namen toe. Roep Hem daarmee aan, en verlaat degenen die (van de Waarheid) afwijken wat betreft Zijn Namen. Zij zullen worden vergolden vanwege datgene wat zij deden. (Surah Al-Araaf vers 180)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Vrede zij met jullie

Astaghfiru‘Allah, is de handeling van het zoeken naar vergeving van God, gewoonlijk door Astaghfiru‘Allah te zeggen. Een langere variant is "Astaghfiru‘Allaha rabbī wa atūbu‘ilayh". Het wordt beschouwd als een van de essentiële onderdelen van aanbidding in de islam.

At- Tabari (Abu Ja‘far Muhammed ibn Jarir at-Tabari (Amol (Iran), 839 - Bagdad, 923) was een islamitisch historicus en Korangeleerde. Hij dankt zijn naam aan de Iraanse provincie waarin hij geboren werd: Tabaristan aan de Kaspische Zee.

In deze surah worden de regels omtrent scheidingen uiteengezet

"Waarlijk, degenen die het Boek van Allah voordragen en het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien, in het geheim en openlijk, hopen op een handelstransactie die nooit zal vergaan. Opdat Hij hen (hiervoor) volledig zal belonen, en Hij hun meer van Zijn Gunst zal geven. Waarlijk, Hij is Meest Vergevingsgezind, Meest Dankbaar." Zodra ons iets ergs overkomt vergeven wij het simpelweg niet. Maar hoe vaak wordt Allah niet aangeroepen om vergiffenis. Hij vergeeft heel veel zonden die wij niet zouden vergeven. Hij vergeeft veel, maar er zijn ook dingen of mensen die Hij niet vergeeft. Als zoveel onrecht tegen ons begaan zou worden, zouden wij het zeker niet kunnen uithouden. Maar Allah is geduldig en blijft vergevensgezind. (Surah Fatir vers 29 & 30).

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Imam Tirmidhi was een hadithverzamelaar van Arabische afkomst. Hij sprak vloeiend Perzisch en Arabisch. Hij is voornamelijk bekend om zijn compilatie van de Hadith, die Jami‘ Tirmidhi wordt genoemd.

De betekenis van ‘awrah is het gedeelte van het lichaam dat bedekt dient te worden. De islamitische definitie van de awrah: het lichaamsdeel dat bedekt moet worden en haram is om naar te kijken. Hierbij is het verplicht om jouw awrah te dekken in het bijzijn van andere mensen. De profeet (vrede zij met hem) zegt: "een man kijkt niet naar de awrah van een man en zo ook niet een vrouw naar de awrah van een vrouw."

Dit zijn de lichaamsdelen die bedekt moeten zijn, dit geld voor de man en de vrouw.

Ayat al Kursi is het meest achtbare vers in de Koran en wordt ook wel het Troonvers genoemd. Het vers bezit een ontzettend hoge status en draagt ook vele voortreffelijkheden met zich mee. Het is dus een belangrijk vers om te leren en te gebruiken in het dagelijkse leven.

Was een profeet die zijn kinderen, gezondheid en rijkdom was verloren en alsnog geduldig Allah bleef aanbidden. Allah beloonde zijn geduld en gaf hem weer van Zijn Gunst.

Hij is de vader van Ibrahim (as)

Het dragen van een baard is de sunnah van onze profeet, voorgaande profeten en zijn metgezellen.

Abutalib besloot op een gegeven moment deel te nemen aan een handelsreis naar het Shaam-gebied in de karavaan van Quraish. De profeet (vrede zij met hem) was toen twaalf jaar oud, en hij vond het vreselijk om afscheid van zijn oom te nemen, waardoor Abutalib medelijden met hem kreeg en hem meenam. Toen de karavaan bij de stad Basraa stopte, dat aan het Shaam-gebied grenst, kwam een van de grootste Christelijke monniken naar hen toe. De naam van de monnik was Bahira. Hij liep tussen de karavaan door totdat hij bij de profeet was, hij pakte zijn arm en zei: ‘Dit is de heer van de wereldbewoners, de gezant van de Heer van alle wereldbewoners. Allah, de Verhevene, zal hem zenden als barmhartigheid voor alle wereldbewoners‘. De mensen vroegen: hoe weet u dat? Hij zei: ‘Bij jullie aankomst vanuit Aqabah, knielde elke steen en boom neer en dat doen zij alleen voor een profeet. Ik herken hem door het teken onderaan zijn schouder dat op een appel lijkt en er is over hem verteld in onze boeken.‘ Hij was gastvrij en vroeg aan Abutalib om de profeet (vrede zij met hem) terug te nemen en hem niet mee te nemen naar het Shaam-gebied uit angst voor de Joden en de Romeinen. Abutalib heeft hem toen onmiddellijk naar Mekka teruggebracht.

Bakkah (Mekka), wordt genoemd in (sura Ali Imraan vers 96) "Voorwaar, het eerste Huis dat (ter aanbidding) voor de mensen is gesticht, is dat in Bakkah (Mekka), als Zegening en Leiding voor de werelden."

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Banu Quraydhah waren een Joodse stam die leefde in het noorden van Arabië, in de oase van Yathrib (nu bekend als Medina),

Als twee zeeën elkaar ontmoeten, is er een barrière tussen die twee zeeën. Deze barrière verdeelt de twee zeeën zo, dat zij hun eigen temperatuur, zoutgehalte en dichtheid hebben. Zo is bijvoorbeeld het water van de Middellandse zee warm, zout en minder dicht, in vergelijking met het water van de Atlantische oceaan. Wanneer het water van de Middellandse zee de Atlantische oceaan binnengaat over de drempel van Gibraltar, dan beweegt het enkele honderden kilometers in de Atlantische oceaan op een diepte van zo'n 1000 meter, met zijn eigen warmte, zoutgehalte en lagere dichtheid. Het water van de Middellandse zee stabiliseert zich op deze diepte. (Davis, Richard A., Jr. 1972, “Principles of Oceanography”, Don Mills, Ontario , Addison-Wesley Publishing, p. 92-93.) Ofschoon er grote golven, sterke stromingen en getijden zijn in deze zeeën, mengen ze niet, noch passeren zij deze barrière. Wat interessant is, is dat dit in de Qor-aan geopenbaard is in een tijd waarin ze geen kennis hadden van natuurkunde, oppervlaktespanning of oceanografie.

In de islamitische gouden eeuw was Basra een belangrijke stad voor kunst en wetenschap. De stad werd in de dertiende eeuw door Mongoolse plunderaars verwoest. Sinds Basra in 1546 door de Turken werd veroverd, was de stad een voortdurende twistappel tussen de Turken en de Perzen.

Bedoeïenen zijn de nomaden van de woestijn. Het zijn Arabieren, spreken Arabische dialecten en je vindt ze in Arabische woestijnen. Ze hebben zo hun eigen tradities en cultuur. Ze bestaan nog steeds, maar dan wat anders dan vroeger.

Benyamin is een zoon van Jaqub (vrede zij met hem). Het lievelingskind van zijn vader. Yusuf (vrede zij met hem) is zijn broer, hij had nog elf andere zonen naast Yusuf (vrede zij met hem).

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) zei: “Vijf (zaken) behoren tot de fitrah (natuurlijke aanleg); Het scheren van de schaamstreek, de besnijdenis, het kortknippen van de snor, het epileren van het okselhaar en het kortknippen van de nagels.” (al-Bukhari en Muslim)

Het is voorgeschreven om de graven te bezoeken, zodat men lering hieruit trekt en ook het Hiernamaals gedenkt.

Het woord Bid‘ah (nieuwlichterij) wordt taalkundig gebruikt om te verwijzen naar een uitvinding, die niet is voorgegaan door iets wat daaraan gelijk is. Kort gezegd slaat Bid‘ah op een vernieuwing inzake het geloof na de vervolmaking. Wat wij goed moeten begrijpen is dat er op het gebied van aanbidding een verbod geldt voor welke toevoeging dan ook. Terwijl op het gebied van gewoontes van origine alles is toegestaan behalve datgene wat Allah heeft verboden.

Bilad ar-Rafidayn is het gebied rond de rivieren Tigris en Eufraat . Het vormt het kerngebied van de huidige staat Irak en het noordoosten van het huidige Syrië.

Bilal ibn Rabah al-Habashi was een loyale Sahabah (metgezel) van de profeet Mohammed en daarmee een van de eerste bekeerlingen in de nieuw opkomende religie van de islam. Hij was ook de eerste mu‘azzin (gebedsoproeper) in het moslimgeloof. Rabah is de eerste persoon met bekende Afrikaanse afkomst die moslim is geworden.

in de naam van Allah

Moslims worden bevolen hun blik neer te slaan en niet te kijken (met lust) naar het andere geslacht

Wij zijn geschapen uit een bloedklonter.

De profeet (vrede zij met hem) zei: "Een persoon is op de dien van zijn khaleel (boezemvriend) dus kijk uit wie je als vriend neemt.” Abu Dawud en at-Tirmidhi

Ahl us-sunnah wa al-Djamah hanteert, is dat Allah (swt) Zich boven de hemelen, boven Zijn Troon en boven al Zijn schepselen bevindt. Zijn kennis is daarentegen overal, zoals de verzen in de Koran, de overleveringen van de profeet (vrede zij met hem) en de consensus van de vrome voorgangers van de moslimgemeenschap ons duidelijk maken. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, jullie Heer is Allah (swt), Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens heeft Hij Zich boven de Troon verheven” (Surah Yunus vers 3)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Allah zegt: "En geef de vrouwen (die jullie huwen) hun bruidsschat als verplichte gift." (Surah An-Nisa vers 4) Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

De burka is een kledingstuk, dat door islamitische vrouwen gedragen wordt. De burka bedekt het gehele lichaam; ook de ogen zijn niet zichtbaar.

Het Byzantijnse Rijk was een keizerrijk, dat in de late oudheid en de daaropvolgende middeleeuwen een groot deel van het oostelijke Middellandse Zeegebied besloeg, met als hoofdstad Constantinopel.

Caïro is de hoofdstad van Egypte en bestaat uit de gouvernementen Caïro en Gizeh. De stad telt zo‘n 20 miljoen inwoners. Het officieuze inwoneraantal van Caïro ligt echter nog veel hoger, mede door het hoge aantal illegale immigranten in de stad.

Er zal een dag komen dat Allah het leven zal laten ophouden, en de levende van het leven zal ontnemen. Nadien zal er een dag komen waarop Allah de dienaren opnieuw tot leven zal brengen. Dan zal Hij hen allen bij Hem laten samenkomen om hen rekenschap te vragen over de daden die zij in het leven op aarde verrichten. Op deze dag zullen de dienaren veel testen moeten ondergaan, en enkel de gelovigen die goede daden verricht hebben, zullen deze doorstaan. Aan het einde van deze dag zullen de mensen naar hun uiteindelijke verblijfplaats geleid worden... het Paradijs of het Vuur. En dat is de Dag der Opstanding!

De valse Messias (al-Masieh ud-Daddjaal) is de leugenaar die mensen naar het dwaalspoor leidt. Hij is de Messias van misleiding die mensen zal verleiden door middel van opzienbarende prestaties. Zoals het laten regenen, het doen herleven van dorre grond en andere “wonderen”. Allah schiep dus twee Messiassen die tegengesteld zijn aan elkaar. De geleerden hebben gezegd dat de reden dat de Dajjal Masieh (een “Messias”) wordt genoemd, is omdat één van zijn ogen Mamsoeh is (d.w.z. weggeveegd is, oftewel gebrekkig). Ook zeiden zij dat hij in veertig dagen de aarde zal vegen (d.w.z. over de aarde zal trekken). De eerste mening is de meest correcte. Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De Dajjal zal blind (Mamsuh) zijn aan één oog, en tussen zijn ogen zal Kaafir geschreven staan (…)”(Muslim)

Damascus is de hoofdstad van Syrië. Damascus vormt een eigen gouvernement en is tevens de hoofdstad van het gouvernement Rif Dimashq. Het is een van de oudste steden ter wereld, mogelijk dé oudste nog bestaande stad ter wereld.

Darul Arqam (het huis van Arqam) Hij kwam uit Bani Makhzum, dezelfde stam onder leiding van Abu Jahal. Hij had verschillende huizen op zijn terrein en hij schonk dit als een geheim centrum voor vermeerdering. Het was gelegen aan de noordelijke voet van de berg Safa, met ten minste één deur verborgen voor het zicht van de buren.

Is het uitnodigen van iemand om de islam te omarmen of te praktiseren.

Dawud is een profeet en boodschapper die door Allah werd gezonden naar de kinderen van Israël. En jouw Heer weet wie zich in de hemelen en op de aarde bevindt. "En voorzeker, Wij hebben sommige Profeten boven anderen verkozen. En Wij gaven Dawud de Zabur (de Psalmen)". (Surah al-Isra vers 55).

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

De adhan is een oproep om andere mensen te informeren dat de tijd voor het gebed is aangebroken. Het wordt gedaan in specifieke bewoordingen met het doel de mensen op te roepen voor het gezamenlijke gebed. Er is gezegd dat de adhan alle essenties van het geloof omvat. Allereerst is er de aankondiging van de Grootheid van Allah, verwijzend naar het bestaan van Allah en Zijn perfectie. Het noemt de éénheid van Allah en de ontkenning van het polytheïsme. Het noemt dat Muhammed tot Boodschapper van Allah is gekozen. Het roept op tot voorspoed die eeuwigdurend is verwijzend naar de terugkeer tot Allah. Daarna wordt herhaald wat eerder genoemd is.

Hebben recht op de zakaat. "De liefdadigheid is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van de Jihad), en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.(Surah at-Tawbah vers 60)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Er wordt verhaald dat de Dag des Oordeels een erg zware en moeilijke Dag zal zijn: het zal o.a. zeer heet zijn waardoor mensen zullen zweten. Bij sommigen reikt het zweet tot aan hun hielen, bij anderen reikt het zweet tot aan hun knieën, weer anderen staan zo diep in hun eigen zweet dat het reikt tot aan hun borst, sommigen worden er mee tot zwijgen gebracht en anderen worden er volledig mee bedekt. Dit is afhankelijk van hun daden.

Wordt genoemd in de Koran als metafoor voor de toestand van ongelovigen en degene die dwalen

Zij (de joden die met Musa (as) waren) vroegen vervolgens naar de kleur van deze koe. Musa gaf weer op zijn beurt te kennen dat de kleur van de koe egaal geel moest zijn. Ook werd er als voorwaarde gesteld dat de verschijning van deze koe een verkoeling voor het oog moest zijn.

De plek van de eerste openbaring waar de profeet (vrede zij met hem) zich terugtrok.

Een heilige oorlog is een oorlog die wegens een religieuze opvatting, een vermeende goddelijke verplichting of ter verdediging van "heilige" gebieden gevoerd wordt.

Dit is 1 van de 6 zuilen van de imaan

Als religieuze term betekent al-waḥī Allah’s directe of via Jibrīl, de aartsengel Gabriël openbaring van hetgeen Hij aan Zijn profeten wil en wenst door te geven. Letterlijk betekent al-waḥī het houden van een geheime conversatie, bezielen, aanduiden, aanroepen, fluisteren, het schrijven en versturen van een brief. De openbaring (neerzending) van de Koran (nuzūl al-Koran) is een zegswijze die zowel in de Koran als in de profetische overleveringen wordt gebruikt, zoals in de Woorden van Allah: “En met de Waarheid hebben Wij het (d.w.z. de Koran) neergezonden. En met de Waarheid is het neergezonden.” (Surah al-Isra vers 105)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Ibn ‘Omar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) zei: “De profeet (vrede zij met hem) pakte mij bij mijn schouder en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wees in dit leven alsof je een vreemdeling bent of een reiziger op pad.’” Vervolgens zei Ibn ‘Omar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon): “Als je de avond bereikt, verwacht dan niet de ochtend te bereiken; en als je de ochtend bereikt, verwacht dan niet de avond te bereiken. Maak gebruik van je gezondheid vóór je ziekte, en van je leven vóór je dood.” (Overgeleverd door al-Bukharie.)

Wij geloven in de namen van de Boeken die Allah aan ons bekend heeft gemaakt; zoals de Tauwrah (Thora), de Indjiel (Bijbel), de Zabur (Psalmen) en de Koran. De Koran is de beste van deze boeken, de laatste en regeert over alle andere Hemelse Boeken. Het is verplicht voor de moslims om dit boek te volgen en ermee te regeren in combinatie met de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Dit omdat Allah Zijn profeet Muhammed (vrede zij met hem) naar de mensen en de Djinns (wezens die zijn geschapen door Allah uit vuur) heeft gestuurd. Hij openbaarde aan de profeet (vrede zij met hem) de Koran om hiermee tussen de moslims te oordelen.

Fir‘awn was de Faraoh van Egypte in de tijd van Profeet Mus (as). Fir‘awn was Musa (as) zijn aartsvijand omdat Musa (as) opriep tot het aanbidden van Allah, en Fir‘awn opriep tot het aanbidden van hem zelf. Het verhaal van Musa (as) en Fir‘awn komt veelvuldig terug in de Koran.

De val van Constantinopel onder leiding van de Ottomaanse Sultan Mehmet II betekende het einde van het Byzantijnse of Oost-Romeinse Rijk. En daarmee volgens veel historici ook het einde van de middeleeuwen. Constantijn XI Palaiologos Dragases was de laatste keizer in navolging van Julius Caesar. Na 21 eeuwen was het Romeinse Rijk voorgoed verslagen.

Toen Musa (as) de Rode Zee bereikte kwamen Firawn (Farao) en z’n soldaten achter hen aan. Musa (as) sloeg met zijn staf op het water, zodat hij en z’n volk door het midden van de zee konden vluchten. Firawn ging samen met zijn leger Musa achterna. Terwijl Firawn en z’n soldaten nog steeds over de bodem van de zee reden en Musa (as) veilig aan de andere kant was aangekomen, gaf Allah opdracht aan de zee om terug te stromen en zo verdronken de Firawn en zijn soldaten. Allah zegt hierover in de Koran: En Wij zorgden ervoor dat de kinderen van Israël de zee overstaken, waarna de farao en zijn legers hen uit afgunst en vijandschap achtervolgden. Toen de verdrinking hem (d.w.z. de farao) bereikte, zei hij: “Ik geloof dat er geen god is, dan Degene in Wie de kinderen van Israël geloven. En ik behoor tot de moslims.”(Allah zei:)“(Geloof jij) nu (pas), terwijl jij hiervoor zeker ongehoorzaam was en tot de verderfzaaiers behoorde? Op deze dag zullen Wij jouw lichaam redden, zodat jij een teken zult zijn voor degenen die na jou komen.” En voorwaar, vele mensen zijn onachtzaam tegenover Onze Tekenen.” (Surah Yunus, vers 90 tm 92).

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Allah spreekt in de Koran over de gelovige mannen en vrouwen die Hem gedenken en belooft hen vergeving en een geweldige beloning. Allah zegt in de Koran: En de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.

Alles wat zich op haar (d.w.z. op de aarde) bevindt, zal vergaan. En (slechts) het Gezicht van jouw Heer, de Bezitter van Majesteit en Eer, zal blijven (bestaan). (Surah ar-Rahman vers 26 & 27).

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

De profeet (vrede zij met hem) zei over de eerst tien dagen van Dhul-Hijjah: “Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen.” Met deze hadith wordt ons duidelijk wat voor een verheven positie deze eerste tien dagen van Dhul-Hijjah hebben. Hoewel goede daden altijd geliefd zijn bij Allah, worden goede daden nog meer beloond dan op andere dagen. Logisch is het dan ook om onze goede daden juist tijdens deze dagen te vermeerderen. Zo is het natuurlijk aan te raden om in deze periode de Hadj en de Umrah te verrichten, maar ook daden zoals vasten, meer smeekbeden verrichten, oprecht berouw tonen en natuurlijk om te offeren, zijn goed.

Allah, de Verhevene, zegt het volgende over het verhaal van de moslim koning (Dhul-qarnain) die tevens een groot leider was (interpretatie van de betekenis): "En zij vragen jou over Dhul-Qarnain. Zeg "ik zal jullie iets over hem vertellen" Voorwaar, Wij vestigden hem op aarde en Wij gaven hem het middel van alle zaken (d.w.z. kennis). "Dus Hij Volgde een weg". " Totdat hij de (plaats van de) zonsondergang bereikte, (en) hij haar (d.w.z. de zon) aantrof terwijl zij in een bron van zwart modderwater onderging. En hij trof daarbij een volk aan. Wij zeiden: “O Dhul-Qarnain, of jij bestraft (hen voor hun ongeloof), of jij verdient middels hen het goede (door hen in het geloof te onderwijzen).” "Hij (Dhul-Qarnain) zei: “Wat betreft degene die onrecht pleegde; wij zullen hem bestraffen. Vervolgens zal hij worden teruggevoerd tot zijn Heer, waarna Hij hem zal bestraffen met een verschrikkelijke Bestraffing. Maar wat betreft degene die gelooft en goede daden verricht, voor hem is er de beste Beloning (d.w.z. het Paradijs) En wij zullen hem het gemakkelijke van onze zaak voordragen." (Sura Al-Kahf vers 83 tm 88)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Dhulkifl (as) is een profeet wiens naam in de Koran voorkomt.

Dirham is een muntstuk dat vroeger gebruikt werd. Tegenwoordig zijn er nog steeds landen die dirham als munteenheid gebruiken.

Moge Allah je belonen met het goede

Dit betekend paradijs.

Het woord ‘djinn’ betekent letterlijk: iets wat verborgen is of door een sluier niet kan worden gezien. Zoals eerder gezegd, zijn de djinn een soort wezens, onzichtbaar voor het blote oog of met telescopen of microscopen. In de Koran is er een kort hoofdstuk dat ‘djinn’ wordt genoemd dat ons vertelt dat een groep djinn naar de Profeet Mohammed, vzmh, luisterden en dat sommigen in zijn boodschap geloofden en anderen niet.

Zakir Abdul Karim Naik is op 18 oktober 1965 geboren in Mumbai India. Hij is een wereld beroemde Islamitische spreker en schrijver over de Islam en het vergelijken de overige wereldreligies. Daarnaast is hij arts.

Het woord dua is afgeleidt van het woord da’a wat aanroepen betekent. Dit is de algemene betekenis van het woord. Maar wat is de islamitische betekenis van het woord? De religieuze, islamitische betekenis van het woord kunnen we terugvinden in de woorden van ibn Al-Qayyim. Hij zei over de religieuze betekenis: “Allah smeken om hetgeen wat goed voor je is en vragen om hetgeen wat schadelijk voor je is van je te verwijderen of om bescherming smeken ertegen (voor het je schaadt).”

Dunya is een Arabische term voor het leven op aarde, in tegenstelling tot het hiernamaals.

Deze wereld is een plaats van beproeving en het Hiernamaals is de plaats van beloning of bestraffing. De gelovigen zullen beloond worden met het Paradijs en de ongelovigen zullen bestraft worden met de Hel. “Denken de mensen (werkelijk) dat zij met rust zullen worden gelaten, als zij zeggen: “Wij geloven”, en dat zij niet beproefd zullen worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen beproefd. En Allah zal zeker degenen die oprecht zijn tonen en Hij zal zeker de leugenaars tonen.” (Surah al-Ankabut: 2-3) Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Wanneer men een reiziger is mag hij zijn vasten verbreken en is het aanbevolen om het gebed in te korten.

Is een religieuze feestdag die wereldwijd door moslims wordt gevierd en die het einde markeert van het maandelijks vasten van zonsopgang tot zonsondergang van de Ramadan. Deze religieuze Eid is de enige dag in de maand Shawwal waarop moslims niet mogen vasten.

De Hawd is het bassin van de profeet (vrede zij met hem). Het water daarvan is afkomstig van de paradijselijke rivier al-Kawthar. Via twee Miezaab (d.w.z. twee kanalen) komt het water van deze rivier terecht in dit bassin. Zowel de lengte als de breedte van het bassin zijn gelijk aan een reisafstand van één maand. De smaak van het water daarvan is zoeter dan honing, de geur is heerlijker dan muskus en de kleur is witter dan melk. Na het afleggen van de Rekenschap gaan de gelovigen af op dit bassin om hieruit te drinken. Het drinken van één slok is voldoende om voor altijd de dorst te lessen. Naast het bassin ligt er voldoende drinkgerei. Het aantal daarvan is gelijk aan het aantal sterren. Sommige mensen zullen door de Engelen op afstand worden gehouden van dit bassin. Als de profeet (vrede zij met hem) vervolgens de Engelen hierover om opheldering vraagt, dan zullen zij vertellen dat dit mensen waren die zich schuldig hebben gemaakt aan religieuze innovaties.

De Hidjra was de reis van de profeet Muhammed en zijn volgelingen van Mekka, waar hij veel met verzet te maken had, naar Jathrib (nu Medina) in 622.

Eva is de vrouw van Adam (de eerste Mens)

Fard is een islamitisch term die een religieuze plicht aanduidt. Fard is een van de vijf kwalificaties waarin de fiqh, de islamitische religieuze wet, elke menselijke daad categoriseert als verplicht, aanbevolen, neutraal, niet aanbevolen of verboden.

Een fard kifaya (collectieve plicht) is een handeling die verplicht is voor de moslimgemeenschap collectief - als het voldoende wordt uitgevoerd door sommige leden van de moslimgemeenschap, dan hoeven andere moslims het niet te doen; maar als niemand het op zich neemt om de handeling namens de gemeenschap te verrichten, dan hebben alle moslims gefaald (en zullen ze gestraft worden). Een voorbeeld is het gebed dat wordt verricht bij een begrafenis: het is verplicht dat iemand de begrafenis bijwoont om het te doen, maar zolang iemand het doet, zijn anderen niet verplicht.

In de arabische schrift is de Fathah een "A" klank die gescheven wordt door een streepje boven een letter te plaatsen.

Een gezaghebbende uitspraak, mbt een islamitisch oordeel, van een islamitisch rechtgeleerde

Op Allah‘s weg, voor de zaak van Allah. Iets (goeds) doen omwille van Allah, rekenend op Zijn beloning.

De bewoners van Egypte veranderden van houding tegenover Banu Israa’iel. Egypte kreeg een bijzonder tirannieke man als leider. Allah noemt hem in de Koran Firawn (Farao). Hij dacht dat zijn volk, de Kopten, een ras waren om te heersen en de Banu Israil een ras om als slaven te dienen.

Fitrah is een natuurlijke aanleg waar iedere mens mee geboren wordt.

Het geloven dat Allah op de hoogte is geweest van alle zaken, over het geheel genomen en gedetailleerd. Het geloven dat Allah dit heeft opgeschreven op al-Lawh al-Mahfudh (de Bewaarde Tafel). Het geloven dat alle gebeurtenissen niet kunnen plaatsvinden, behalve met de Wil van Allah, de Verhevene. Het geloven dat alle gebeurtenissen op zichzelf, maar ook hun eigenschappen en bewegingen schepselen zijn van Allah, de Verhevene.

Dit is 1 van de 6 pilaren van de imaan

Het geloof in de boeken van Allah is een van de zes pilaren van imaan (geloof). Dat zijn de Koran, de Evangelie, de Torah en de Psalmen. Hiermee worden de oorspronkelijke boeken bedoeld.

De Engelen behoren tot de wereld van het Ongeziene. Allah, De Verhevene, heeft hen uit licht geschapen. Zij voeren de opdrachten van Allah uit. "O jullie die geloven, behoed julliezelf en jullie familie voor een Vuur waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat. (En) waarover strenge en krachtige Engelen zijn (aangesteld) die Allah niet ongehoorzaam zijn in (het uitvoeren van) wat Hij hun beveelt. En zij doen wat hun opgedragen wordt. (Surah At-Tahriem vers 6)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Het geloven in de Laatste Dag is één van de hoekstenen van het geloof, en altijd een belangrijk onderdeel geweest van de leer van alle profeten. Geloof houdt in: geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn profeten, de Laatste Dag en de voorbestemming, het goede en het slechte daarvan.

Dit is de grote rituele wassing.

De profeet (vrede zij met hem) zei: “Pas op voor gierigheid, want gierigheid heeft degenen vóór jullie vernietigd. Zij bevalen hen om gierig te zijn en zij werden gierig. Zij bevalen hen om mensen onrecht aan te doen en zij deden de mensen onrecht aan. En zij bevalen hen om de familiebanden te verbreken en zij verbraken de familiebanden.” (al-Bukharie en Muslim)

Taqwa is het nakomen van de verplichtingen en wegblijven van de verboden. "O jullie die geloven, vrees Allah, zoals Hij gevreesd moet worden. En sterf, behalve als moslims." Surah Ali ‘Imraan: 102

Dit is een grote zonde in de Islam. “ O jullie die geloven, de alcoholhoudende dranken, het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn slechts onreinheden behorende tot het werk van de satan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn. Waarlijk, De satan wil slechts vijandschap en haat tussen jullie veroorzaken door middel van de alcoholhoudende dranken en het gokken, en jullie afhouden van het gedenken van Allah en van het gebed. Zullen jullie er dan niet mee ophouden?” (Surah al-Maa’idah: 90-91)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

(Surah al-Baqarah vers 249 t/m 251)

Voor hen zijn er Tuinen van Adn (d.w.z. van het Paradijs), waaronder rivieren stromen. Daarin zullen zij opgesierd worden met gouden armbanden en zullen zij gekleed worden in groene gewaden van dunne en dikke zijde. Zij bevinden zich daarin achteroverleunend op (rust) banken. Geweldig is deze Beloning en goed is deze Verzamelplaats.

De grote wassing is verplicht na de zaadlozing of geslachtsgemeenschap. Heel het lichaam moet hierbij nat worden gemaakt en gewassen.

Dit is een dua die je zegt nadat je de wc hebt verlaten.

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Dit zwarte zaad is een geneesmiddel voor alle ziekten, behalve de dood.” (al-Bukhari)

Deze twee broers kregen onderling onenigheid, die zich steeds zou herhalen onder de mensen na hen. Deze onenigheid eindigde met de moord van Habil door zijn broer Kabil. Dit was de allereerste moord op aarde.

Een hadith is een overlevering van het leven van de profeet (vrede zij met hem), wat hij gezegd heeft, gedaan heeft of goed- of afgekeurd heeft. De hadith speelt een zeer grote rol binnen de islam en is onmisbaar om de islam goed te kunnen praktiseren. De hadith geeft belangrijke informatie weer die noodzakelijk is voor een moslim om te kennen en dus is kennis over de hadith belangrijk

Hadith Jibreel is een hele bekende Hadith (overlevering van profeet vrede zij met hem). De Hadith is als volgt: Toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de profeet (vrede zij met hem) zitten, plaatste zijn knieën tegen die van de profeet (vrede zij met hem), legde zijn handen op zijn dijen en zei: “O Muhammed, bericht mij wat de islam is.” De profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en dat je getuigt dat Muhammed de boodschapper is van Allah, dat je het gebed onderhoudt, dat je de Zakaat uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de bedevaart (Hadj) naar het Huis (van Allah, de Kabah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent.” Waarop hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Wij waren erg verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) bevestigde. Daarna zei hij: “Bericht mij wat imaan is.” De profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “Dat je gelooft in Allah, in Zijn Engelen, in Zijn Boeken, in Zijn Boodschappers, in de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.” Hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Hij zei (vervolgens): “Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan.” Hij antwoordde: “Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.’ Hij (de man) zei: “Bericht mij over het (Laatste) Uur.’ De profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.” Toen zei hij: “Vertel mij (dan) over haar tekenen.” Hij antwoordde: “Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.” Hierna ging hij (de man) weg en ik (Umar) bleef enige tijd zitten. Toen zei de profeet (vrede zij met hem): “O Umar, weet jij wie die vragensteller was?” Ik antwoordde: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei: “Het was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren.”

Een hadith qudsi bevat de woorden van Allah die ons overgeleverd zijn door de profeet (vrede zij met hem). Deze woorden maken geen deel uit van de Koran.

De Hadj is de jaarlijkse verplichte bedevaart naar Mekka die iedere moslim, indien deze daartoe in staat is, minstens één keer in zijn leven moet hebben verricht. De Hadj vindt altijd plaats in het begin van de twaalfde maand van de moslimkalender.

Hafidh is een term die door moslims voor iemand wordt gebruikt die de koran volledig uit zijn hoofd heeft geleerd. Hafidha is het vrouwelijke equivalent.

Is de dochter van Umar ibn Khattab en zij trouwde met de profeet (vrede zij met hem).

De profeet (vrede zij met hem) heeft samen met de mensen de Hadj in het 10e jaar na de profetische emigratie (Hidjrah) verricht. Hiermee gaf hij een praktisch voorbeeld aan zijn gemeenschap hoe men deze grootse verplichting moet verrichten. Ook spoorde hij hen aan om alles dat van hem afkomstig is aan daden en woorden te leren en zei: “Neem jullie Hadjrituelen van mij. Wellicht zal ik jullie na dit jaar niet meer ontmoeten.” (Muslim)

Halal is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is.

De moslims werden versterkt met zijn bekering. Hij stierf tijdens de slag van ‘Uhud en werd door de profeet "de vooraanstaande van de martelaren" genoemd

Imam Abu Hanifah was de grote geleerde van Irak. De stichter van één van de vier wetscholen die tot de dag van vandaag bestaat.

Wetschool toegeschreven aan imam Ahmad ibn Hanbal (164 -241h)

Haqq is het Arabische woord voor waarheid of (een persoon zijn) recht.

Harun (as) was een profeet en een broer van Musa (as).

Waren twee engelen die mensen tovenarij onderwezen om hen te beproeven zie Sura Al-Baqarah vers 102).

Hassan ibn Ali, volledige naam al-Hasan ibn ‘Alī ibn Abī Tālib ibn ‘Abd al-Muttalib ibn Hāshim ibn ‘Abd Manaf, was een zoon van Ali ibn Abu Talib en Fatima. Hij was de kleinzoon van de profeet Muhammed; Fatima was de dochter van de profeet. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd, dat Al Hassan en Al Hussain de vooraanstaanden van de jongeren zullen zijn in het paradijs (at-Tirmidhie en al-Haakim).

Dit wordt onder andere opgezegd tijdens de adhan (de oproep tot het gebed.)

Henna is een natuurlijke kleurstof die gebruikt wordt om handen en voeten te beschilderen met de mooiste patronen. Vele culturen wereldwijd praktiseren deze traditie bij feestelijke gelegenheden. Ook haren, nagels en stoffen, als zijde en wol, kunnen met Henna geverfd worden.

Ook is het mogelijk dat men getroffen wordt door het boze oog. De profeet (vrede zij met hem) zegt hierover: "Het boze oog is waar. En als er iets zou bestaan dat de Voorbeschikking voor zou zijn, dan was dat wel het boze oog." (Muslim) Ibn ul-Qayyim beschrijft het boze oog als volgt: "Het begint dat een persoon iets bevalt. Daarna blijft het slechte van zijn ziel bij deze zaak. Door het constant kijken naar de persoon die datgene heeft waarop hij jaloers is, richt hij zijn kwaadaardigheid naar hem. Een persoon kan het boze oog geven aan zichzelf, maar ook zonder intentie hiervoor aan een ander. Dit omdat het een onderdeel is van zijn natuur." (Zaad ul-Ma‘aad; boekdeel 4, blz. 167)

Begint wanneer een persoon overlijdt.

De joden hadden het kalf ter aanbidding genomen toen Musa (as) een tijdje weg was

Alleen Allah kent het ongeziene. Hij weet wat er in de hemelen en op aarde is. Allah zegt over Zichzelf (interpretatie van de betekenis): “Hij (Allah) zei: “O Adam, bericht hun over de namen ervan.” En toen hij hun berichtte over de namen ervan, zei Hij: “Heb Ik jullie niet gezegd dat Ik waarlijk het onwaarneembare in de hemelen en de aarde ken, en Ik weet wat jullie openlijk doen en wat jullie verborgen houden?” (Surah al-Baqarah vers 33)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Het Rechte Pad, zoals ook genoemd in surah Al-Fatiha (De Opening.)

De profeet (vrede zij met hem) heeft ons het begin van het Uur niet verteld, omdat hij niet wist wanneer het Uur zal beginnen. Al-Aalusie (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Allah heeft de kennis van het Uur verborgen vanwege een Goddelijke wijsheid. En het verstand begrijpt dat dit zo moet zijn, omdat het effectiever is in het uitnodigen van de mensen om Hem te gehoorzamen en ze af te zetten van het ongehoorzamen van Hem. Zo heeft hij de levensduur van elke persoon verborgen. De verzen duiden erop dat de profeet (vrede zij met hem) niet wist wanneer het Uur zal beginnen. Ja, hij wist dat het dichtbij zou zijn en de profeet (vrede zij met hem) heeft ons dit aangegeven.”

De belangrijke gebeurtenis in de islamitische geschiedenis, namelijk de Hidjra. De islamitische jaartelling begint vanaf het moment dat de profeet (vrede zij met hem) zijn emigratie (Hidjra) van Mekka naar Medina deed. Toen hij Mekka verliet, zei hij (tegen Mekka): “Jij bent de plaats waar Allah het meest van houdt en je bent het meest geliefd bij Hem. Als jouw inwoners mij niet hadden verjaagd, dan had ik je niet verlaten.”(Musnad Imam Ahmad)

De Hijaab dient de lichaamsdelen van het vrouwelijke lichaam te bedekken, die tot de awrah (haar hele lijf met uitzondering van gezicht en handen) behoren.

De Hidjaz, ook wel Hedjaz, Hedzjaz of Hijaz, is een gebied in het westen van Saudi-Arabië. De grootste stad van het gebied is Djedda, maar de bekendste steden zijn Mekka en Medina, heilige steden voor de islam. De profeet (vrede zij met hem) groeide in deze streek op.

Allah beveelt de profeet (vrede zij met hem) om de mensen tot Allaah uit te nodigen met Hikmah. Ibn Jarir At-Tabaari heeft gezegd: “dat is wat geopenbaard is aan de profeet (vrede zij met hem) van het Boek (de Koran) en de Sunnah (de profetische levenswijze).” Ibn ‘Abbas, radiya Allahu ‘anhu, heeft gezegd dat Hikmah Fiqh wal Daleel is, doelend op het begrijpen van Fiqh (regels) en de bewijzen vanuit de Koran en de Sunnah.

De astronomische nieuwe maan is niet de nieuwe maan waar de Heilige Koran en de Ahadith naar verwijzen. De astronomische nieuwe maan staat op het begin tussen de aarde en de zon. Deze nieuwe maan wordt in deze positie in het Arabisch hilal genoemd. En hiernaar verwijst de Koran en ahadith

Allah de Verhevene zegt, de beloning van de mensen van het Paradijs omschrijvend: En vrouwen met mooie, grote ogen. Net als bewaard gebleven parels.” (Surah al-Waqiah vers 22 en 23)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Het volk van Hud (as) wordt in de Koran Ad genoemd, het was een volk dat in de zandduinen leefden. Hud (as) was een Arabisch sprekende profeet. Hij was een afstammeling van Nuh (as).

Abu Bakr merkte op dat de profeet (vrede zij met hem) grijze haren had gekregen en zei: "o boodschapper van Allah, u hebt grijze haren gekregen. Waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: "ik heb de grijze haren gekregen door Hud en haar zusters (soortgelijke hoofdstukken). overgeleverd door at-Tirmidhi. In deze hoofdstukken van de Koran worden angstaanjagende fragmenten van de dag des oordeels in detail beschreven. De profeet (vrede zij met hem) stond hier dusdanig bij stil dat hij er zelfs grijze haren van kreeg.

Hij kende de geheimen van de profeet (vrede zij met hem)

Hussain was de kleinzoon van de profeet (vrede zij met hem) en de zoon van Ali ibn Abu Talib de neef van de profeet (vrede zij met hem) en Fatima de dochter van de profeet (vrede zij met hem). De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd, dat Al Hassan en Al Hussain de vooraanstaanden van de jongeren zullen zijn in het paradijs (at-Tirmidhie en al-Hakim).

Ibadah is het arabisch woord voor aanbidding.

Iblis (Satan, Shaytan) was, zoals de djinn waar hij meestal bij was, ook van ‘vuur’ geschapen. Voor hij op de proef werd gesteld, verbleef hij in het gezelschap van engelen en handelde en vereerde Allah zoals zij dit deden. In tegenstelling tot de engelen die ‘doen wat hen wordt bevolen en nooit opstandig zijn tegen Allah, had Satan de vrije wil om zijn eigen gedrag te bepalen. (Zijn naam was Iblis, voor hij ongehoorzaam werd en niet voor Adam (as) wilde neerknielen). Allah testte hem en beval hem dus om zich voor Adam (as) neer te buigen, voor de mens. Het zaad van de hoogmoed en ongehoorzaamheid was toen reeds in Satan ontkiemd en zijn natuur barstte open om hem te omvatten. Toen antwoordde hij uit hoogmoed: Hij zei: “Ik ben beter dan hij (Adam), U heeft mij uit vuur geschapen, en U heeft hem uit klei geschapen.” (Surah Sad vers 76)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Yusuf ibn Abdallah ibn Muhammed ibn Abd al-Barr, Abu Umar al-Namari al-Andalusi al-Qurtubi al-Maliki, algemeen bekend als Ibn Abd-al-Barr, was een elfde-eeuwse Arabische Maliki-rechter en -geleerde in Lissabon. Hij stierf in 2 december 1071.

Een grote geleerde in de geschiedenis van de islam, was tevens een geleerde van ibn Taymiyyah

Ibn khaldun was een bekende sociale wetenschapper en historicus.

imam Ibn Majah was een hadithverzamelaar en tafsiergeleerde van Perzische afkomst. Hij is voornamelijk bekend om zijn compilatie van de Hadith, die Sunan Ibn Majah wordt genoemd.

Ibrahim (as) is een profeet en een boodschapper. "En wiens godsdienst is beter, dan die van degene die zich aan Allah heeft overgegeven, terwijl hij een weldoener is en de religie van Ibraahiem volgt als een Hanief? En Allah nam Ibraahiem als Zijn boezemvriend.". (An-Nisa vers 125)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Met zijn slavin Mariya al Qibtiyya kreeg de profeet (vrede zij met hem) in Al Madina nog een zoon, Ibrahim. Hij werd geboren in het achtste jaar na de Hidjra. De profeet (vrede zij met hem) liet Ibrahim opvoedden door pleegouders, maar de profeet (vrede zij met hem) bezocht zijn zoon vaak in hun huis. Tot groot verdriet van de profeet (vrede zij met hem) stierf Ibrahim echter in het tweede jaar van zijn leven. De profeet (vrede zij met hem) zei: “De ogen huilen en het hart treurt, maar we zullen enkel zeggen wat onze Heer tevreden stelt. Voorwaar, wij zijn verdrietig vanwege jouw vertrek, o Ibrahim!”. (Muslim).

Idris (as) was een profeet en een van de achterkleinkinderen van de profeet Sheeth en zou in Babylonië of in Egypte hebben geleefd.

Ied ul-Adha, wordt ook wel het Offerfeest of het Slachtfeest genoemd. Dit feest duurt drie dagen en wordt daarom ook wel het grote feest genoemd. Ied ul-Adha is verbonden aan een andere zuil van de islam: de bedevaart (Hajj). Na afloop van de bedevaart, vindt op de tiende dag van de maand Dhul-Hijja Ied ul-Adha plaats. Allah heeft jullie hiervoor twee betere dagen gegeven (als feestdagen): de dag van ul-Fitr en de dag van ul-Adha.”

Is een religieuze feestdag die wereldwijd door moslims wordt gevierd en die het einde markeert van het maandelijks vasten van zonsopgang tot zonsondergang van de Ramadan. Deze religieuze Eid is de enige dag in de maand Shawwal waarop moslims niet mogen vasten.

Iftar is de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan genuttigd wordt direct na zonsondergang.

De uitspraak van Allah:

“Voorwaar, Allah is met degenen die (Allah) vrezen en degenen die weldoeners zijn.”(Surah an-Nahl vers 128)

En vanuit de Sunnah wat is overgeleverd in de overlevering van Djibriel, toen hij de profeet (as) vroeg: bericht mij over (de betekenis van) al-Ihsaan.” Hij antwoordde: "Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.” (Muslim)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Ikhlas (eerlijkheid of zuiverheid van bedoeling) Dit wordt begrepen als rechtvaardig, eerlijk en zuiver zijn. Niet pralen noch nadrukkelijk doen in bedoeling en gedrag, zich afsluiten van de dingen die het hart en de ziel aantasten. Zuiverheid van bedoeling, rechtlijnig denken, geen wereldse doelstellingen nastreven mbt. Allah en trouw in het dienen van Allah, maken ook deel uit van de betekenis van Ikhlas.

Ikrimah ibn Abi Jahl was een belangrijke vroege moslimleider en metgezel van de profeet (vrede zij met hem). Als zoon van Amr ibn Hisham was Ikrimah aanvankelijk een van de belangrijkste tegenstanders van Mekka van de profeet (vrede zij met hem), werd na zijn bekering tot de islam een ​​belangrijke civiele en militaire leider in de vroege islamitische staat. Abu Bakr stuurde Ikrimah tegen Musaylimah, in Yamamah. Hij stierf in 636 CE in de Slag bij Yarmouk.

Ilm is het arabische woord voor kennis.

En vanuit de Sunnah wat is overgeleverd in de overlevering (hadith) van Djibriel u, toen hij de profeet (vrede zij met hem) vroeg: "Bericht mij over (de betekenis van) Imaan?” Hij, de profeet (vrede zij met hem) antwoordde: ,Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.”

Abu Ishaq al-Shatibi was een Andalusische sunnitische islamitische rechtsgeleerde die de Maliki madhab volgde. Hij stierf in 1388 in Granada. De volledige naam van Imam Shatibi was "Ibrahim bin Musa bin Muhammed al-Shatibi al-Gharnati". Zijn familie stamde af van de Banu Lakhm. 

imam abu muhammed ibn hazm was een geleerde uit Andalus (Cordoba).

Imam al Ghazali is één van de grootste geleerden in de Islamitische geschiedenis. Hij was een meester in vrijwel alle Islamitische wetenschappen. Hij heeft in vrijwel elke wetenschap een boek geschreven dat als pilaar dient voor die wetenschap. Hij is een autoriteit in de jurisprudentie (fiqh) van de Shafi’i wetschool.

Imam an-Nawawi (moge Allah genade hebben met hem) zette zich tijdens zijn leven in voor de Islam en stelde vele bekende werken samen, waaronder de 40 hadith Nawawi. Deze overleveringen zijn bijeengebracht vanwege het feit dat zij de voortreffelijke en krachtige spraak van de profeet vrede zij met hem verduidelijken en omdat zij de spil vormen van de geloofszaken.

De Indjil is een boek dat op een aantal plaatsen in de Koran wordt genoemd als een van de openbaringsboeken van Allah swt aan Isa (as) voor de Israëlieten. De Indjil is daarmee een van de islamitische Heilige Boeken en het geloof daarin is voor moslims een religieuze verplichting.

De waswaas (influisteringen van de shaytaan) die mensen ervaren is niet allemaal hetzelfde type of in dezelfde mate. Ofwel in termen van type of ziekte, ofwel in termen van bron en effect. Het type waswaas dat mensen verleidt om te luisteren of te kijken naar verboden zaken of om immorele daden te verrichten en de zaken verleidelijk laat lijken, komt van drie bronnen: de Nafs die zelf neigt naar het slechte: "En ik vrijwaar mijzelf niet (van schuld). Waarlijk, de ziel draagt op tot het slechte, behalve (de ziel) die mijn Heer heeft begenadigd. Waarlijk, mijn Heer is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.” (Surah Yusuf vers 53). De duivels onder de djinn en de duivels onder de mensen.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Wij behoren tot Allah en naar Hem keren wij terug. Dit zeggen we wanneer ons een ramp overkomt.

De tweede oproep die vlak voor het gebed plaats vindt, bijna gelijkluidend aan de adhan.

Het Goddelijke bevel om de boodschap van de islam uit te dragen begint met het verheven gebod “Iqra”. Dit woord (wat in relatie staat tot het woord Koran ) wordt meestal vertaald met “reciteer!”, maar het betekent ook “hardop opzeggen” of “lezen”.

De zoon van Mariam. Één van de vijf belangrijkste profeten in de islam. Een dienaar van Allah, en niet Zijn zoon.

Ishaq (as) is een profeet en de zoon van profeet Ibrahim (as).

Islam is een Arabisch woord dat betekent ‘de complete overgave en gehoorzaamheid aan de Wil van Allah alleen’. Islam is de ware religie die Allah heeft gekozen voor Zijn schepselen. Het is de religie van alle profeten die door Allah zijn gestuurd en de religie van alle oprechte moslims.

Hij is de zoon van profeet Ibrahiem (as) en ook een profeet.

Israafiel is een engel, op wie de taak rust om te blazen op de Bazuin als inluiding van het Uur.

Het is toegestaan om na het toileteren jezelf met water, stenen of iets dergelijks te reinigen. Maar het reinigen met water geniet de voorkeur. Anas overlevert dat wanneer de profeet (vrede zij met hem) naar de toilet ging, ik (Anas) en een leeftijdsgenoot van mij brachten de profeet (vrede zij met hem) een klein leren kommetje met water en een stok, waarna hij met het water zichzelf reinigde. (al-Bukhari en Muslim)

De Istiqlalmoskee (Masjid Istiqlal) is een islamitisch gebedshuis in Jakarta. Het gebouw werd na een bouw van 17 jaar geopend op 22 februari 1978. De Istiqlalmoskee heeft de status van nationale moskee, en is specifiek bedoeld om Indonesië‘s onafhankelijkheid te gedenken. Istiqlal is Arabisch voor onafhankelijkheid. Het gebouw bevindt zich in centraal Jakarta, naast het Medan Merdeka (Vrijheidsplein).

Jabal is het arabische woord voor Berg.

Jabal Tariq oftewel Gibraltar is een gebied in het zuiden van Spanje en is vernoemd naar Tariq ibn Ziyad.

Ja‘far ibn abi Taalib is de neef en metgezel van de profeet (vrede zij met hem).

Jahannam is het arabisch woord voor Hellevuur.

Jahiliyyah is de periode van onwetendheid en daarmee wordt de tijd voor de profeet (vrede zij met hem) bedoeld.

Derde dag van de de Hajj

JAMRAH
De volgende ochtend gaan de pelgrims zeer vroeg in de ochtend weer terug naar Mina, zodat ze rond zonsopgang daar zullen zijn. Daar gooien ze de zeven steentjes naar een stenen pilaar of zuil. Dit stenigen wordt “Jamrah” genoemd. Tijdens elke gooi wordt geroepen: “Allahoe Akbar”. Het stenigen begint na zonsopgang en kan gedaan worden tot de nacht. Het ritueel “Jamrah” herinnert aan de profeet Ibrahiem (as), die hetzelfde deed toen de duivel hem wilde verleiden zijn zoon niet aan God te offeren. Deze plek is gesymboliseerd door drie zuilen; stenen pilaren.

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "wie de janazah bijwoont krijgt een qiraat. En wie de begravenisstoet volgt tot hij begraven wordt, krijgt een qiraat." al-Bukhari en Muslim. Qiraat wilt zeggen: een beloning ter grootte van de berg Uhud.

Jannat al-Baqi is een islamitische begraafplaats in Medina, Saoedi-Arabië. De begraafplaats is gelegen naast de moskee van de profeet (vrede zij met hem), de grootste moskee van Medina. Op deze begraafplaats zijn veel van de familieleden en metgezellen van de profeet (vrede zij met hem) begraven

De eerste gebedsrichting van de moslims

De grootste van alle engelen is Djibriel (as), die omschreven wordt in de volgende overlevering, van ‘Abdullaah ibn Masud (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei: “De profeet (vrede zij met hem) zag Djibriel in zijn ware oorspronkelijke vorm met zeshonderd vleugels, elke vleugel vulde de kant van de horizon. Kleurrijke elementen, parels en robijnen vielen van elke vleugel zo veel als Allah weet.” Overgeleverd door Ahmed in al-Musnad

Het Arabische woord ‘jihad’ betekent letterlijk strijden of streven en is van toepassing op elke inspanning die iemand levert.

In het midden van de heilige moskee Masjid al-Haram in Mekka staat de heilige Ka‘bah, het punt waar alle moslims naar bidden. Allah wilde dat Ibrahim (as) de Ka‘bah weer op zou bouwen vlakbij de Zam-Zam bron. Ibrahiem (as) moest samen met Ismail (as) de Ka‘bah bouwen op de stukken die overgebleven waren van de Ka‘bah die Adam (as) gebouwd had.

Een ongelovige, of ter wel een niet-moslim.

Een kaftan is een lang traditioneel gewaad dat oorspronkelijk uit het Midden-Oosten komt. De kaftan wordt veel gedragen in landen als Palestina, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Kasra, is een optioneel schriftteken in het Arabisch schrift dat voor de beklinkering van teksten dient. Het dient om de korte klinker i aan te geven, zoals in "pit". De kasra schijft men als een korte schuine streep en geeft men aan onder de te beklinkeren medeklinker.

Allah heeft de geleerden geprezen met Zijn Woorden (interpretatie van de betekenis): Zeg (o Mohammed): “Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk aan elkaar?” Slechts de bezitters van verstand trekken er lering uit. (Surah az-Zumar vers 9)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

De eerste vrouw van de profeet (vrede zij met hem). Zij geloofde in hem, steunde in hem en was de enige moeder van zijn kinderen die de volwassenheid hadden bereikt.

Khalid ibn Walid was een metgezel en één van de bekendste moslimgeneraals tijdens de islamitische veroveringen in de 7e eeuw. Hij was aanvankelijk een tegenstander van de profeet (vrede zij met hem) maar werd later diens trouwste en dapperste krijgsheer. Ibn Walid stond bekend als Sayfullah, het zwaard van Allah.

Geboren in 1946, is een Amerikaanse bekeerling van het christendom tot de islam die in Manchester, Engeland woont en lezingen geeft in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de wereld.

Dit is een opvolger van de profeet (vrede zij met hem).

Het woord gebruikt in de Koran voor sluier is khimār. Khimar is een hoofddoek die tevens de boezem bedekt.

Nederigheid, toewijding en concentratie in je gebed.

Khutbah betekent letterlijk toespraak of preek. In de Islam wordt de religieuze preek bedoeld, die op vrijdag in de moskee wordt gegeven, voordat het gezamenlijk gebed wordt verricht. De vrijdag khutbah richt zich op onze binding met God (de Almachtige, de Verhevene), met de belangrijkste doelstelling om moslims te inspireren en te motiveren om het goede te promoten en om het slechte te verbieden.

Er is overgeleverd van Abdullaah ibn Masud dat de profeet (vrede zij met hem) zei: “Niemand die ook maar een atoomdeel aan hoogmoed bezit in zijn hart, zal het paradijs betreden. Een man zei: “O boodschapper van Allah, wat als een man ervan houdt om goed uitziende kleding en schoenen te dragen?” Hij zei (vrede zij met hem): “Allah is Mooi en houdt van schoonheid. Hoogmoed betekent het verwerpen van de Waarheid en het neerkijken op mensen.” (Muslim)

Een volk dat leefde tijdens profeet Musa (as)

Waarmee de Ka‘bah wordt bedekt.

Allah zegt: "En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen." Surah al-Mu‘minun vers 12)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Wanneer zich men in een onzuivere staat bevindt moet men de wassing verrichten voor het gebed. Je raakt in staat van kleine onreinheid na het laten van een wind, doen van behoefte of intiem contact met het andere geslacht. Dit heet de kleine wassing, of ter wel "wudu." De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Allah accepteert geen gebed zonder wudu". Overgeleverd door al-Bukhari

Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah. Wie dit met overtuiging uitspreekt zal het paradijs betreden.

Um Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft overgeleverd dat zij de profeet (vrede zij met hem) hoorde zeggen dat degenen die de intentie hebben om de hadj te verrichten, zijn stem zou moeten verheffen, terwijl hij de talbiyah uitspreekt. De talbiya zijn woorden waarmee we Allah lofprijzen en deze woorden luiden als volgt: Uitspraak van de talbiyah: Labbayka Allahumma labbayk, labbayka laa sharieka laka labbayk, inna l-hamda wa n-nimati laka wa l-mulku, laa sharieka lak. (Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Waarlijk, alle lofprijzingen, de zegeningen en de soevereiniteit komen U toe. U heeft geen deelgenoten.

Er bestaat geen twijfel dat de Israa’ wal Miraadj, behoren tot twee grootse tekenen van Allah die duiden op de trouwhartigheid van zijn boodschapper Muhammed (vrede zij met hem) en zijn verheven status bij Allah. Ook behoren deze tot de tekenen die getuigen van de grootse Kracht van Allah en Diens Verhevenheid boven Zijn schepping. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Verheven is Degene (Allah) Die Zijn dienaar (Mohammed) ‘s nachts vanuit al-Masdjid ul-Haraam (de gewijde moskee in Mekka) naar al-Masdjid ul-Aqsa (de Aqsa moskee in Jeruzalem) deed reizen, waarvan Wij alles daaromheen hebben gezegend, opdat Wij hem (Muhammed) Onze Tekenen laten zien. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende. (Surah al-Israa vers 1)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Laylat al-Qadr of de Waardevolle Nacht is binnen de islam de nacht waarin voor de eerste maal een soera van de Koran door de engel Djibril aan Mohammed zou zijn geopenbaard.

“O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen.”Soerat at-Tawbah: 119

Aboe Hurayrah overlevert dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Elke been van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. En een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of voor hem zijn bagage erop laden is liefdadigheid. En een goed woord is liefdadigheid. En elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.”(Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim)

Luqman is een wijze man die in de Qur‘ān is genoemd in Surat Luqman (31).

Profeet Luth (as), zoon van Haran, zoon van Tarih. Luth (as) was de neef van de profeet Ibrahiem (as).

De profeet (vrede zij met hem) vastte ook op elke maandag en donderdag. De profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over het vasten op elke maandag en donderdag, waarop hij zei : “Dit zijn de dagen waarop de daden van mensen worden voorgelegd aan de Heer der werelden, en ik wil dat mijn daden aan Hem voorgelegd worden terwijl ik aan het vasten ben.” (An-Nasaa-ie, ibn Maadjah en Ahmed)

Een madhab is een methodologie, die gebruikt wordt door wetenschappers om rechterlijke, Islamitsche uitspraken af te leiden. Elke madhab heeft een verschillende methodologie, waardoor de uitspraken van de vier madhabs verschillend kunnen zijn.De scholen zijn het eens over het basis geloofsysteem en over de meerderheid van de rechterlijke uitspraken, ze gaan uit van de Koran en de Sunnah. Verschillen treden op bij moeilijke en vaak kleine onderdelen. In sommige gevallen kunnen wetenschappers binnen een madhab van mening verschillen.

Taalkundig gezien verwijzen zowel ghafoer als ghaffaar naar het concept van maghfirah. Al-Ghaffaar verwijst naar het feit dat Allah herhaaldelijk vergeeft (en gaat over de kwantiteit), terwijl de naam Al-Ghafur verwijst naar de omvang van Zijn vergeving (en gaat over de kwaliteit). Allah’s naam Al-Ghafur betekent niet alleen dat Hij ons vergeeft. Hij beschermt ons ook tegen de gevolgen van onze eigen kwalijke daden. Hij doet bovendien maghfirah: Hij bedekt onze zonden terwijl Hij zich volledig bewust is van wat ze inhouden. Deze vorm van perfecte vergeving is echt een teken van Zijn ultieme genade voor ons!

Sheikh Maher al-Muaiqly leidt zowel het gebed bij al-Masjid al-Haram in Mekka als bij Masjid al-Nabawi in Medina

In de islam betaalt de bruidegom een bruidsprijs (mahr) aan de bruid. De mahr wordt vastgesteld door de bruid.

In de islam is een mahram een ​​gezinslid met wie het huwelijk als haram zou worden beschouwd (illegaal in de islam), of het verbergen van het lichaam met hijab, niet verplicht is; en die mogen dienen als legale escorte van een vrouw.

Een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims afkeurenswaardig is. Men wordt niet gestraft bij het doen van deze handelingen, maar voor het nalaten wordt men beloond.

De Engel des Doods is genoemd in de Koran in een enkel vers en wel in surah As-Sajdah, ayah 11. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt: "Zeg (o Mohammed): “De Engel des doods, die over jullie is aangesteld, zal jullie zielen wegnemen. Vervolgens zullen jullie tot jullie Heer terugkeren.". In de Koran is geen enkele naam voor de Engel des Doods genoemd, hij werd: "De Engel des Doods" (Malak al-Mawt) genoemd.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten

Malak-ul-Mawt is de Engel des Doods die de zielen van mensen wegneemt bij de dood door de wil van Allah.

Malcolm X, was een van de Amerikaanse leiders en woordvoerders van de Nation of Islam, een Afro-Amerikaanse moslimorganisatie die onder meer streed voor gelijke rechten van de zwarte bevolking. Hij was oprichter van Muslim Mosque, Inc. en de Organization of Afro-American Unity.

De poorten van de hel worden bewaakt door de engel Malik en zijn ondergeschikte engelen

Aan Hem behoort het Koningschap van de hemelen en de aarde toe. Hij doet leven en sterven. En Hij is tot alles in staat. (Surah Al-Hadied vers 2). Het heelal is als een schatkist van Allah, er is niets in het heelal wat een andere eigenaar heeft, of waarvan een ander koning is. Alles is van Allah en Hij is de Koning van alles wat bestaat. Malik ul Mulk bezit absolute soevereiniteit, niemand kan Zijn macht betwisten. Alles wat bestaat behoort aan Hem. Alles wat wij zien en gebruiken is tijdelijk, uiteindelijk zal alles naar Hem gaan. Zelfs wij mensen maken deel uit van Gods bezitting.

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Mālikī fiqh is de jurisprudentie die gebaseerd is op de fundamenten en uitgangspunten van Imām Mālik ibn Anas.

Het is het voedsel dat gezonden werd naar de joden. (Surah Al-Baqarah vers 61 tm 63)

Ibrahim (as) verbleef een tijd in Palestina om vervolgens weer naar Mekka te reizen voor een grootse bevel. Allah de Verhevene beval hem om in Mekka het eerste huis voor de aanbidding van Allah te bouwen. Ibrahim (as) nam deze taak op zich terwijl Ismail (as) hem de stenen aanreikte. Toen de muren hoger werden, stond Ibrahim (as) op een rots, ‘Maqaam Ibrahim (as) (standplaats van Ibrahim) genaamd, die te vinden is in de nabije omgeving van de Kabah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En (gedenkt) toen Ibrahim de grondvesten van het Huis legde, en Ismail (as) (samen smeekten) onze Heer, aanvaard het van ons. Waarlijk, U bent de Alhorende, de Alwetende.”

Masjid Mashar al-Haram is een moskee gelegen in Muzdalifah die het gebied markeert waar de profeet (vrede zij met hem) smeekte tijdens zijn afscheidsbedevaart. Het ligt halverwege tussen Masjid al-Khayf in Mina en Masjid al-Namirah in Arafat.

Dit is het arabische woord voor moskee

Masjid al-Khayf ligt aan de voet van een berg in het zuiden van Mina, dichtbij de kleinste Jamarat. Het was op deze plek dat de profeet (vrede zij met hem) en talrijke andere profeten vóór hem salah verrichtten. Het is ook bekend als de "moskee van de profeten".

Masjid al-qiblatayn is een moskee in Medina. In deze moskee kreeg de profeet (vrede zij met hem) te horen dat de gebedsrichting veranderde van Jeruzalem naar Mekka. Al-qiblatayn is het arabisch woord voor 2 gebedsrichtingen (Qibla) en de moskee is dus daarnaar vernoemd.

Het bezoeken van al-Masjid al-Nabawi is een handeling die sunnah is; het is geen verplichte handeling en heeft niets met de Hadj te maken, noch is het een handeling die vereist is om de Hadj te voltooien. Alle ahadith die zeggen dat het aan de Hadj verbonden is of dat het bezoeken van het graf van de profeet (vrede zij met hem) aan de Hadj verbonden is, zijn gefabriceerd en vals. De intentie van degene die naar Medina reist om de moskee te bezoeken en erin te bidden, is acceptabel en zijn inspanningen zullen beloond worden. Gebeden die in de moskee van Medina verricht worden, brengen een veelvoudige beloning met zich mee. Dit geldt zowel voor verplichte gebeden als naafil gebeden volgens de meest correcte mening van de twee meningen onder de geleerden. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Eén gebed in deze moskee van mij is beter dan duizend gebeden die ergens anders verricht worden, op al-Masjid al-Haram na." Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim

De Quba-moskee ligt in Medina in Saoedi-Arabië. De moskee is de eerste moskee die ooit werd gebouwd. De eerste stenen zijn persoonlijk door de profeet Muhammed (vrede zij met hem) gelegd zijn. In die tijd was Quba nog een dorpje niet ver van Medina. De moskee werd gebouwd vlak na de hidjra van de profeet (vrede zij met hem) van Mekka naar Medina. Het is voorgeschreven voor de bezoeker van Medina en voor degene die er woont om naar de Moskee van Quba‘ te gaan en daar te bidden, naar het voorbeeld van de profeet (vrede zij met hem) en zoekend naar de beloning voor ‘Umrah. Het is overgeleverd dat Sahl ibn Hanif zei: "De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Degene die reist totdat hij bij deze moskee komt (hier wordt de Moskee van Quba‘ mee bedoeld) en hier bidt; dat zal gelijk aan ‘Umrah zijn.‘" Overgeleverd door Ahmad

Zij worden genoemd in Surah al-Kahf.

Een vrouw mag niet bidden en vasten in deze staat. Ook mag ze geen gemeenschap hebben met haar echtgenoot.

De mihrab is een nis in de muur van de moskee. Deze geeft de richting van de kaba in Mekka aan.

Hij is belast met de opwekking van bepaalde natuurverschijnselen, zoals de wind, de regen, de sneeuw en de plantengroei.

Een minaret is een toren wat tegen een moskee aanstaat. Deze toren hebben vaak speakers waaruit je de gebedsoproep kan horen (de adhan)

De minbar is de preekstoel in de moskee waar de imam de khutbah (lezing), uitspreekt tijdens het gezamenlijke gebed op vrijdag.

De miqat is de belangrijkste grens waar moslimpelgrims die de Ḥajj- of Umrah-bedevaarten willen uitvoeren, de staat van iḥrām moeten binnengaan, een staat van toewijding waarin bepaalde toegestane activiteiten verboden zijn.

De miswak is een tandreinigend takje gemaakt van de Salvadora persica-boom.

De eerste hoofdstuk van de Koran (Fatiha) word ook wel Umm al Kitaab (Moeder van het boek) genoemd.

Dit is de persoon die voor het gebed de adhaan opzegt. (is een oproep om andere mensen te informeren dat de tijd voor het gebed is aangebroken.)

Mu’adh ibn Jabal (ra) was een van de bekende metgezellen van de profeet (vrede zij met hem). De profeet (vrede zij met hem) koos een grote taak voor Mu’adh. Vanwege zijn kennis, welbespraaktheid en betrouwbaarheid stuurde de profeet (vrede zij met hem) hem naar Jemen om zijn inwoners uit te nodigen tot de Islam.

De profeet (vrede zij met hem) zei over Muadh: “De meest geleerde onder hen (mijn Ummah) met betrekking tot de toegestane en verboden zaken is Muadh ibnu Djabal.” (at-Tirmidhi, Ibn Maadjah en correct bevonden door al-Albaani)

Een mufti is een hoge wetsgeleerde in de islamitische wetgeving.

Is een wereldbekende Islamitische geleerde geboren en getogen in Zimbabwe. Al op twaalfjarige leeftijd rondde hij zijn eerste belangrijke opleiding in de islamitische leer af. Hij bestudeerde onder andere het Arabisch en Urdu en werd onderwezen in de Shariah en Hanafi-leer door zijn vader.

Heeft Istanbul veroverd. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk Constantinopel zal worden veroverd, door mijn gemeenschap. Hoe gezegend zal de bevelhebber zijn die het zal veroveren en hoe gezegend zijn leger.” Overgeleverd door imam Ahmed

Muhammed, Gods zegen en vrede zij met hem.

De grote hypocrisie is de hypocrisie van degene die zijn ongeloof verbergt, terwijl hij van buiten doet voorkomen alsof hij moslim is.

Hij is één van de twee Engelen van de ondervragers in het graf.

De vragen zijn: Wie is jouw heer , wat is jouw godsdienst, wie is jouw profeet.

Iemand die het ware geloof de rug heeft toegekeerd

Hij is degene tot wie God heeft gesproken. Allah, de Verhevene, zegt: En toen Moesa op het met Ons afgesproken tijdstip kwam en zijn Heer tot hem sprak, zei hij: “O mijn Heer, toon mij (Uzelf), zodat ik naar U kan kijken.” Allah zei: “Jij zult Mij niet zien, maar kijk naar de berg. Als deze op zijn plaats blijft staan, dan zul je Mij zien.” Toen zijn Heer Zich aan de berg toonde, deed Hij deze in stof opgaan, waarna Musa bewusteloos neerviel. Toen hij weer bij bewustzijn kwam, zei hij: “Verheven bent U, ik wend mij berouwvol tot U en ik ben de eerste van de gelovigen.” (Surah Al-Araf vers 143)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Een musalla is een open ruimte buiten een moskee Het woord is afgeleid van het werkwoord salah wat betekent "bidden". Het wordt traditioneel gebruikt voor de Eid-gebeden en de begrafenisgebeden volgens de Sunnah. 

Hij claimde een profeet te zijn tijdens het leven van onze profeet (vrede zij met hem)

Een Mushrik is een persoon die Shirk begaat, wat betekent dat hij partners met Allah associeert of zich bij partners aansluit in Zijn goddelijkheid. Mushrikeen is het meervoud van Mushrik.

Een bekende uitspraak hierover is dat zowel een boodschapper als een profeet een (Goddelijke) Wetgeving geopenbaard hebben gekregen. Alleen is een boodschapper bevolen deze te verkondigen en een profeet niet. Dit onderscheid is echter niet waterdicht, omdat een profeet ook is opgedragen tot het uitnodigen (van de mensen), verkondigen (van de Islam) en het oordelen (tussen de mensen).

Hij is één van de 2 Engelen van de ondervragers in het graf.

Ibnu Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Er zijn twee gunsten, waarvan de waarde nog wordt onderschat door een groot deel van de mensen. Deze zijn de gezondheid en vrije tijd.” (al-Bukhari)

Nifaaq is het arabisch woord voor hypocrisie.

De Niqab is de Arabische benaming voor een gezichtssluier en bedekt het hele gezicht behalve de ogen. De Niqab kan het makkelijkst over een khimaar heen gedragen worden.

De intentie (niyyah) is een belangrijke zaak. Door de intentie worden daden geldig, zoals de profeet (vrede zij met hem) zei: “Daden worden beoordeeld op basis van de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt.” (al-Bukharie en Muslim) De intentie maakt het dat toegestane daden een aanbidding worden. Wij dienen er dus op te letten en ervoor te zorgen dat het gedaan wordt omwille van Allah en vrij is van elke vorm van gepronk.

Nomaden zijn mensen of bevolkingsgroepen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en doorgaans mee met hun vee rondtrekken. Bij uitbreiding wordt de term toegepast op verschillende soorten leefwijzen: jager-verzamelaars die tussen jachtgronden reizen.

Profeet Nuh heeft zijn volk maar liefst 950 jaar uitgenodigd naar de Islam, naar het aanbidden van die Ene ware God, zonder afgoden, zonder het aanbidden van iets of iemand naast God.

Omar al Mukhtar was van de Berberse stam Mnifa. Hij werd geboren in het oosten van Barqa. Hij was de leider van het verzet tegen de Italiaanse bezetting van Libië. Hij was in het verzet vanaf de Italiaans-Turkse Oorlog in 1912 tot zijn arrestatie. Hij voerde een guerrillastrijd tegen de Italiaanse bezetters.

Omar, de zoon van Al-Khattab, was een van de machtigste en invloedrijkste moslimkaliefen in de geschiedenis. Hij was een metgezel van de profeet (vrede zij met hem). Hij volgde Abu Bakr (632-634) op als de tweede kalief van het Rashidun-kalifaat op 23 augustus 634. Hij was een deskundige moslimjurist die bekend stond om zijn vrome en rechtvaardige aard, wat hem de bijnaam Al-Farooq opleverde (‘degene die onderscheidt (tussen goed en fout).

Onwetendheid wordt in een negatieve context genoemd in de openbaring

Het Ottomaanse of Osmaanse Rijk was een islamitisch rijk dat bestond van 1299 tot 1922. Het was gesticht door de Oğuz Turken onder Osman I, de stamvader van de Ottomaanse dynastie en naamgever van dit rijk.

De profeet (vrede zij met hem) zocht zijn toevlucht tegen ouderdomskwalen (sahih Muslim).

Overspel is een grote zonde in de islam. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En nader de ontucht niet. Voorwaar het is een verdorvenheid en een slechte weg.” (Surah al-Isra vers 32)

Bron vertaling Aboe ismail & Studenten.

Een qadi is een islamitische rechter.

De naam is een vernoeming naar het dorp Qadisiyah, waar de beroemde slag van Qadisiyah tussen Moslims en de Perzen plaatsvond.

Het hart in het Arabisch wordt ‘al-Qalb’ genoemd. Het woordje ‘Qalb’ is afkomstig van het woord ‘Qalaba’ wat omdraaien betekent. Het hart wordt immers gekenmerkt als dat wat telkens kan omdraaien. Het hart is te vergelijken met een waterkoker waarin het water aan de kook wordt gebracht. Het geluid en de bewegingen die gemaakt worden tijdens het koken, zijn ook te vinden in het hart. Het is een Gunst van Allah dat dit hart omdraait en standvastig blijft op Zijn Weg.

Een Qāri is een persoon die de Koran reciteert volgens de juiste recitatieregels. Hoewel het wordt aangemoedigd, hoeft een qāri niet per se de koran uit het hoofd te leren, alleen om hem volgens de regels van tajwid met melodieus geluid te reciteren.

Dit was de kameel van de profeet (vrede zij met hem).

Qiyamah wordt Dag van de Wederopstanding genoemd. Het is ook bekend als het Uur, Dag van de Afrekening, Dag van de Verzameling, en de Grote Aankondiging. De hadith sahieh van Al-Bukhari vermeldt wat er in grote lijnen op de Dag des Oordeels gebeurt.

Een qintaar is een grote hoeveelheid goud, en de meeste geleerden van de Arabische taal zijn van mening dat dit vier duizend dinars zijn.

Qiyaam al-layl is het opstaan in de nacht om te bidden. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “het beste gebed na de verplichte gebeden is het gebed in (het diepst van) de nacht.” (Overgeleverd door Muslim)

Dua qunut wordt in de meeste gevallen tijdens het witr gebed verricht, maar het wordt ook wel verricht in tijden van rampspoed. De dua kan verricht worden of voordat men in de ruku (neerbuiging tijdens het gebed) gaat of wanneer men uit de ruku gekomen is. Het verrichten van dua qunut tijdens het witr gebed is een aanbevolen handeling.

Quraysh is de stam van de Profeet (vrede zij met hem).

Deze stam leefde in de tijd van de profeet (vrede zij met hem).

Radjab is de zevende maand van het Islamitische jaar. Het is overgeleverd door Aboe Bakrah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het jaar bestaat uit twaalf maanden, waarvan vier maanden heilig zijn: de drie opeenvolgende maanden, Dhoel-Qicdah, Dhoel-Hiddjah en Muharram. En (vervolgens) Radjab Mudar; deze komt tussen Djumada en Sha‘baan.”(al-Bukharie)

God heb genade met hem, dit wordt gezegd bij een islamitische overleden persoon.

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: de genadevollen zullen begenadigd worden door de meest Genadevolle. Wees de mensen op aarde genadig, dan zal Degene in de hemel jullie genadig zijn. (at-Tirmidhi)

Elk gebed bestaat uiteen aantal eenheden (Rakah meervoud Rakaht). Eén gebedseenheid (Rak‘ah) bevat de volgende handelingen in volgorde: staan, buigen, prostreren (knielen), zitten en prostreren (knielen).

In de maand Ramadan vasten alle moslims. Deze maand is bij Allah de beste maand die er is. In de maand Ramadan is de Koran neergedaald op Mohammed (vrede zij met hem). Dit gebeurde namelijk op Laylat ul-Qadr. Laylat ul-Qadr is één van de nachten van deze geweldige maand.

In de gezegende maand Ramadan is de openbaring van de Koran begonnen en het vasten verplicht gesteld.

“In het Paradijs zijn er acht poorten, één daarvan heet Rayyan, hierdoor zal niemand dan de vastenden binnentreden.”

Het is in de Islam sunnah om met de rechterhand te eten en het te gebruiken vor de goede (reine) zaken

De profeet (vrede zij met hem) was gewoon op zijn rechterzijde te slapen

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Ik garandeer een huis aan de rand van het Paradijs aan degene die redetwisten (met slechte manieren) vermijdt, ook al heeft hij gelijk." Overgeleverd door Abu Dawud

Tahaarah staat voor het zich reinigen van viezigheden en onreinheden. Dit is een verplichting voor de moslim. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En reinig jouw kleding.”(Surah al-Muddatthir: 4) Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden, en (was) jullie voeten tot aan de enkels. En als jullie in staat van Djanaabah zijn, reinig dan julliezelf. En als jullie ziek zijn, of op reis zijn, of iemand van jullie komt van het toilet, of als (jullie) gemeenschap hebben gehad met de vrouwen, en jullie geen water kunnen vinden, verricht dan de Tayammoem met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en (Hij wil) Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn.” (Surah al-Maa’idah vers 6) Verder zegt onze profeet (vrede zij met hem): “Geen enkel gebed wordt zonder (voorafgaande) reiniging geaccepteerd.” (Muslim).

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

De Islam staat toe dat kapitaal door handel vergroot wordt. Maar tegelijkertijd blokkeert de Islaam de weg voor iemand die zijn kapitaal wil vergroten door geld uit te lenen op basis van woeker of rente (riba). Of het nou om een hoog of laag percentage gaat; dat maakt in de Islaam niks uit. Taalkundig: Riba in het Arabisch is vermeerderen, hiermee wordt bedoeld dat het kapitaal wordt vermeerderd ongeacht het percentage van die vermeerdering. Als technisch juridisch begrip: het bepalen dat een extra beloning aan een van de betrokkenen bij een ruilcontract wordt toegewezen zonder religieuze legitieme basis.

Ridwaan is de Engel die de poorten van het paradijs bewaakt.

In het Paradijs zullen rivieren zijn die de mensen voorzien van drinken. Een daarvan is van honing.

In het Paradijs zullen rivieren zijn die de mensen voorzien van drinken. Er zijn rivieren van honing, en rivieren van wijn waarvan men niet dronken zal worden

Hoofdstad van Saudi-Arabië

De Profeet (vrede zij met hem) heeft het roddelen duidelijk gedefinieerd toen hij zei: “Weten jullie wat roddelen is?” De metgezellen antwoordden daarop: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dat je hetgeen over je broeder zegt wat hij verafschuwt.” Er werd gezegd: “En als wat ik zeg daadwerkelijk aanwezig is bij mijn broeder?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Als datgene wat jij zegt daadwerkelijk zo is, dan heb je geroddeld. En wanneer dat niet zo is, dan heb je gelasterd.” (Muslim)

Dit is het vooroverbuigen met de handen op de knieën

Bescherming en genezing. Het verrichten van ruqyah biedt bescherming tegen tovenarij, het boze oog en afgunst. Tevens dient dit als genezing.

Sa‘d ibn Mu‘adh was het hoofd van de Aws-stam in Medina en een van de prominente metgezellen van de profeet (vrede zij met hem). Hij stierf kort na de slag van de greppel. De Troon van Allah schudde vanwege zijn dood (al-Bukhari)

Bij dit ritueel wordt er zeven keer heen en weer gelopen tussen de heuvels “Safa” en “Marva”. Daarna wordt de waterbron “Zamzam” bezocht, die zich daar bevindt. Het water is zoet van smaak en blijkt geneeskrachtig te zijn. Veel pelgrims nemen daarom ook flessen Zamzam-water mee naar huis. De Sa’ie is een herinnering aan Hajar, de tweede vrouw van Ibrahim (as). Zij werd achtergelaten in een woestijn. Hagar liep hier radeloos rond samen met haar zoontje Ismail (as), op zoek naar water. Ze liep over de Safa en Marva, al biddend voor hulp. Plotseling kwam een waterbron te voorschijn “de Zamzam” en zo werden Hagar en haar zoon gered van de dorst. Hagar wordt in de Islam als één v.d. moedigste vrouwen gezien.

Sabr wordt vaak vertaald met ‘geduld’, maar in het Arabisch heeft het een diepere betekenis dan in het Nederlands. Afhankelijk van de situatie kan sabr ook vastberadenheid, verdraagzaamheid, of uithoudingsvermogen betekenen. Allah zegt hierover: “…en wees geduldig. Zeker Allah is met degenen die geduldig zijn.” (8:47) “Allah houdt van de geduldigen.” (3:146)

Is een smeekbede en betekent: "Allah de verhevene heeft gesproken"

Sadaqah is het geven van liefdadigheid.

Safa en Marwa zijn de twee heuvels waartussen Hajar heen en weer rende op zoek naar water voor haar zoontje. Hajar en Ismail bleven alleen achter. Hadjar gaf Ismail (as) te drinken en dronk zelf het water wat Ibrahim (as) voor haar had achtergela­ten. Maar toen het water op was, kreeg ze dorst. Ook de kleine Ismail (as) wilde weer drinken. Ze liep weg om water te zoeken. Dichtbij haar was de berg Safa. Ze beklom de berg en keek rond of ze iemand zag die haar kon helpen. Maar er was niemand en ze ging de berg weer af. Ze wist niet wat ze moest doen en rende naar een andere berg. Deze berg heette Marwah. Ook daar zocht ze of iemand haar kon helpen, maar ze zag niemand. Opnieuw rende ze de berg Safa op en daarna weer terug naar de berg Marwah. Zo rende ze zeven keer tussen de bergen heen en weer. Toen ze voor de zevende keer bij de berg Marwah aankwam hoorde ze een stem. Ze zei tegen zichzelf: “Luister! O Allah, eindelijk. Ik heb Uw stem gehoord. Ik wilde zo graag dat U mijn doeca’ zou horen.” Vlak daarna zag ze een engel. De engel sloeg met zijn vleugel op de grond en op die plaats kwam opeens water uit de grond. Dat was de Zam-zam bron. Hajar vulde haar waterzak en dronk samen met Ismaciel van het water. De engel zei tegen Hajar: “Wees niet bang dat je dood zult gaan, want op deze plaats zal het Huis van Allah gebouwd worden. Allah zal de mensen die hier gaan wonen niet (door dorst of honger) dood laten gaan.”

Sahaba is het arabisch woord voor "metgezellen van de profeet (vrede zij met hem). Iemand is een Sahaba als hij de profeet (vrede zij met hem) heeft ontmoet en moslim was.

Muhammed ibn Ismail stond bekend om zijn goede geheugen. Hij kon zo goed onthouden dat veel geleerden over hem vertelden dat hij alleen maar één keer naar een werk hoefde te kijken, en dan onthield hij het al. Je zou dit tegenwoordig misschien als een extreem fotografisch geheugen kunnen noemen. Deze gave heeft hij gebruikt om de Islam te dienen, met name in het veld van de hadieth. Muhammed ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizba al-Bukhari al-Ju’fi (194–256 Hijri / 810–870 n.Chr) Imam Al-Bukhari was van Perzische origine. De voorvader van Imam al-Bukhari heette Bardizbah en was een boer in de regio van Bukhara in het huidige Uzbekistan. Bardizbah’s zoon accepteerde de Islam middels de hand van Yaman al-Ju’fi en nam de naam Al-Mughira aan. Al-Ju’fi was toen de gouverneur van Bukhara. Van hem kreeg Al-Mughira het achtervoegsel (nisba) al-Ju’fi.

De op één na blelangrijkste bron van profetische overleveringen

Said ibn Zayd was een metgezel van de profeet (vrede zij met hem) en tevens volgens de islamitische traditie een van de tien personen die bestemd zijn voor het paradijs. Zijn volledige naam is Said ibn Zayd ibn Amr. Hij was een vroege bekeerling tot de islam en toen hij zich bekeerde was hij amper 20 jaar oud. Hij was getrouwd met Fatimah bint al-Khattab, de zuster van de tweede kalief Omar ibn al-khattab.

Dit is een van de vijf gebeden die iedere dag verricht dient te worden. de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie het Isha-gebed in Jama’ah (gemeenschap) bidt is als iemand die de halve nacht heeft gebeden. En wie (ook) het Fadjr-gebed in gemeenschap bidt, voor hem is het alsof hij de hele nacht heeft gebeden.”

Zijn bekendste daad is het heroveren van Jeruzalem op de kruisvaarders. Salahaddeen Al-Ayyubi werd geboren in een Kurdisch gezin en is de stichter van de islamitische dynastie der Ajjubiden, die heerste over delen van Egypte, Syrië en Irak.

Salam is een Arabisch woord dat letterlijk vrede betekent.

Salat Ad-Duhr is het middaggebed dat onderdeel is van de vijfmaaldaagse salat en daarmee onderdeel is van de vijf zuilen van de islam.

Het minimum aantal wat is overgeleverd als het gaat om het salat adh-Doha gebed is twee Rakat. In de overlevering van Abu Dharr staat dat de profeet (vrede zij met hem) zei: “En twee rakat in de voormiddag is voldoende hiervoor.” (Muslim)

In de overlevering van Abu Hurayrah hierover staat: “Mijn nabije vriend (vrede zij met hem) adviseerde mij om drie dingen te doen: drie dagen van elke maand te vasten, twee rakat van salat adh-Doha te verrichten en het Witr-gebed te verrichten voor het slapengaan.” (al-Bukharie en Muslim)

Is het namiddag gebed dat onderdeel is van de vijfmaal-daagse salat en daarmee onderdeel van de Vijf zuilen van de islam. Het wordt als vijfde op een dag verricht. De Arabische naam van sura De Namiddag is eveneens ''al-Asr''. Asr bestaat uit vier verplichte ra'kaat.

Het vrijdaggebed.

Salat al-fajr is het eerste verplichte gebed van de dag, dat plaatsvind tijdens de ochtendschemering.

Salat Al-Isha is het avondgebed dat onderdeel is van de vijfmaaldaagse salat en daarmee onderdeel is van de vijf zuilen van de islam. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd “De tijd voor het isha gebed duurt tot middernacht.”De tijd voor de isha begint onmiddellijk nadat de tijd voor de maghrib geëindigd is (oftewel wanneer de rode gloed uit de lucht verdwenen is) en duurt tot middernacht.

Telkens wanneer een moslim een beslissing neemt, moet hij of zij de leiding en wijsheid van Allah zoeken. Alleen Allah weet wat het beste is voor ons, en er kan veel goeds zitten in iets wat wij als slecht zien, en zo kan er ook veel slechts zitten in iets wat wij waarnemen als goed. Deze leiding vragen wij bij al onze keuzes middels het Istikhara gebed.

Salat al-Janazah is een gebed die tijdens de begrafenis plaats vind. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "wie de janazah bijwoont krijgt een qiraat. En wie de begravenisstoet volgt tot hij begraven wordt, krijgt een qiraat." al-Bukhari en Muslim. Qiraat wilt zeggen: een beloning ter grootte van de berg Uhud.

Als er tijdens het leven van de profeet (vrede zij met hem) een zonsverduistering plaatsvond, dan gaf hij iemand de opdracht om uit te roepen “as-Salatu Djaamiah” (“het gebed gaat beginnen”) en leidde hij de profeet (vrede zij met hem) de mensen in gebed. Daarna sprak hij hen toe, legde de reden van de verduistering uit en verklaarde hun geloofsovertuigingen uit de Djaahiliyyah als nutteloos en ongeldig. De profeet (vrede zij met hem) legde hun uit wat zij moesten doen. Zoals het verrichten van het gebed en smeekbeden en het geven van liefdadigheid. De profeet (vrede zij met hem) zei: “De zon en de maan zijn twee tekenen van Allah. Zij worden niet verduisterd door de dood of het leven van iemand. Als je het ziet, roep dan Allah aan en verheerlijk Hem, bid en geef liefdadigheid.” (al-Bukharie en Muslim)

Is het avondgebed dat onderdeel is van de vijfmaaldaagse salat en daarmee onderdeel van de vijf zuilen van de islam.

Witr is een Arabisch woord wat ‘oneven’ betekent. Het witr gebed is een aanbevolen gebed waarmee het nachtgebed oneven wordt gemaakt.

Het gezamenlijke gebed in de moskee is 27 keer beter dan het gebed thuis (voor mannen). Al-Bukhari en Muslim.

Saleh‘s moskee is een moderne moskee in Sana‘a, de grootste in Jemen. Het ligt in de zuidelijke buitenwijken van de stad, ten zuiden van het Al Sabeen Maternal Hospital. Oorspronkelijk heette het "Al Saleh-moskee" en werd het in november 2008 ingehuldigd.

Dit zeggen wij als we de naam van de profeet opzeggen, of als deze wordt opgezegd.

Salman de Perzische of Salman al-Farsi, geboren Roozbeh, was een metgezel van de profeet (vrede zij met hem) en de eerste Pers die zich tot de islam bekeerde.

Sarah was de vrouw van profeet Ibrahim (as)

Is verplicht in de maand Ramadan

Is een kenmerkende eigenschap van de islam

Er zijn zeven categorieën mensen die schaduw zullen vinden onder de troon van Allah op de Dag der Opstanding. Deze zeven worden beschreven in een hadith die overgeleverd is door Abu Hurayra (dat Allah tevreden met hem moge zijn).

“Het is overgeleverd dat de profeet, vrede zij met hem, gezegd heeft: “Er zijn zeven categorieën mensen die Allah schaduw zal schenken met Zijn schaduw op de dag dat er geen schaduw zal zijn behalve de Zijne: de rechtvaardige heerser, een jonge man die opgroeit met het aanbidden van zijn Heer, een man wiens hart verbonden is aan de moskee, twee mannen die van elkaar houden omwille van Allah en op basis daarvan samenkomen en uit elkaar gaan, een man die geroepen wordt door een vrouw van stand en schoonheid en zegt ‘Ik vrees Allah’, een man die in liefdadigheid geeft en het in dergelijke mate verbergt dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand geeft en een man die Allah gedenkt wanneer hij alleen is en zijn ogen vullen zich.” overgeleverd door al-Bukhari en Muslim

Dit is één van de vier wetscholen binnen de islam. De vier imams en grondleggers van de scholen van Islamitische Fiqh (imam Abu Hanifah, imam Malik, imam ash-Shafi en imam Ahmed, moge Allah genadig met hen zijn) volgden allen de teksten van de islamitische wetgeving. Hun inzet was erop gefocust om de correcte Islamitische kennis te onderwijzen en te verspreiden. Allen bevonden zij zich op het juiste pad en allen waren zij toegewijde volgelingen van de profeet (vrede zij met hem).

Om tot de islam toe te treden, dien je de shahada (geloofsgetuigenis) uit te spreken. Met het uitspreken van de shahada getuig je dat er geen god is die aanbeden mag worden, behalve Allah en je getuigt dat profeet Muhammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar is en Zijn boodschapper. De shahada wordt als volgt uitgesproken: Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en ik getuig dat Muhammed Zijn dienaar en boodschapper is. Uitspraak van de shahada; Ashhedu an laa ilaha illallah, wa ashhedu enna Muhammaden abduhu wa rasuluh.

De islam biedt richtlijnen voor de relatie tussen mensen en Allah, de relatie van de mens met het universum en de onderlinge relaties van mensen in een samenleving. De shariah verwijst meestal naar het laatste, waardoor we shariah kunnen definiëren als de sociale afspiegeling van de islam.

Een sheikh is een Arabisch/islamitische titel die gegeven word aan een persoon die aanzien heeft of heeft verworven, zowel op religieus als werelds vlak.

Abd al-Hamid Kishk was een Egyptische prediker, islamgeleerde, activist en auteur. Hij was afgestudeerd aan de prestigieuze Al-Azhar Universiteit in Caïro en stond bekend om zijn humor en populaire preken.

‘Aaïshah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “De profeet (vzmh) behandelde één van zijn gezinsleden. Hij veegde met zijn rechterhand en zei: O Allah, Heer van de mensen, neem het kwaad weg. Genees hem en U bent de Genezer. Er is geen genezing behalve Uw genezing. Een genezing die geen ziekte achterlaat.” Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim.

"En tot (het volk van) Madyan (zonden Wij) hun broeder Shu‘ayb. Hij zei: “O mijn volk, aanbid Allah, er is voor jullie geen andere god dan Hij. Voorzeker, er is een duidelijk Bewijs van jullie Heer tot jullie gekomen. Geef de volle maat en het volle gewicht en benadeel de mensen niet in hun zaken. En zaai geen verderf op aarde, nadat deze is verbeterd. Dat is beter voor jullie, indien jullie gelovigen zijn."Surah Al-Araf vers 85)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Er is een grote boom in het paradijs waar de profeet (vrede zij met hem) de aartsengel Djibriel en onze aartsvader Ibrahiem vrede zij met hen beiden tegenkwam op zijn hemelreis. De profeet (vrede zij met hem) beschrijft de verre boom van de hemelen als volgt; zijn fruit is als (zo groot als) de waterkruiken van Hajar en zijn bladeren zijn (zo groot) als olifantenoren. Dat is de Sidrat-al-Muntaha.” (Bukhari).

Dit is een biografie en geschiedenis van een persoon.

Tovenarij is in de praktijk een daad die men verricht om zodoende nader tot de duivels te geraken. Het wordt tevens onderwezen door de duivels in ruil voor het begaan van ongeloof. Tovenarij kan daarom van groot invloed zijn op het hart, lichaam en geest van een persoon. Dit alles kan uiteindelijk leiden tot ziekte, scheiding tussen echtgenoten of zelfs de dood. Tovenarij is dan ook een vorm van ongeloof. Het bewijs hiervoor zijn de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):“En Sulaymaan was niet ongelovig, maar de satans waren ongelovig. Zij onderwezen de mensen tovenarij en datgene wat in Babylon aan de twee Engelen, Haaroet en Maaroet, was neergezonden. Maar geen van beiden onderwees iemand (dergelijke dingen) totdat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts een beproeving, wees dus niet ongelovig.” (Surah al-Baqarah vers 102).

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Sinai is de berg waar Musa zijn openbaring heeft gekregen, Seir ligt naast Jeruzalem waar Jezus natuurlijk werd geboren en Paran is een berg die naast Mekka is gelegen, en iedereen weet natuurlijk dat Mekka de plaats is waar de profeet (vrede zij met hem) zijn openbaring heeft ontvangen. Ook valt ons op dat deze drie boodschappen in de volgorde zijn genoemd waarin zij elkaar opvolgen. Als eerste is de thora geopenbaard, daarna de bijbel en daarna de Koran.

Siraat al-mustaqeem is het rechte pad dat leidt naar het paradijs. Tijdens ieder gebed vragen wij om geleid te worden naar het rechte pad. Ihdina sirat al-mustaqeem (Leidt ons naar het rechte pad).

Het bedekken van de zonden en de fouten is een gunst van Allah (swt) Hierdoor onderscheidt de mens zich van de dieren en bekleedt hiermee een hogere status bij Allah (swt) dan de dieren. Het bedekken van de zonden behoort dan ook tot een van de Eigenschappen en de Schone Namen van Allah (swt). Alle Lof aan Hem die keer op keer onze zonden en fouten bedekt en ons niet vernedert door deze bloot te stellen aan anderen. Allah is de Bedekker en houdt van zij die andermans zonden en fouten bedekken. Tevens is dit ook een eigenschap die toebehoorde aan de profeten en de rechtgeleiden. De profeten die juist gestuurd zijn de mensen te beschermen. De profeet (vrede zij met hem) had de gewoonte Allah te smeken zijn kuisheid te bewaken.

Siwak van de bekende Arak boom, siwak is een aanbevolen Sunnah van onze profeet (vrede zij met hem), het is daarnaast ook zeer goed voor tand en tandvlees. De profeet (vrede zij met hem) gebruikte de siwak meerdere malen per dag om zijn tanden schoon en gezond te houden en voor een frisse adem.

Sjawwal is de 10e maand van het Islamitische Jaar en is de maand na Ramadan. In deze maand is het aanbevolen om 6 dagen te vasten (na de Ramadan). In een overlevering van Abu Ayyub al Ansari heeft de profeet (vrede zij met hem) gezegd:‘ Degene die Ramadan vast, en vervolgens 6 dagen vast in Shawwal, voor diegene wordt beschouwd alsof hij het hele jaar heeft gevast‘.

De slag bij Ain Jalut vond plaats op 3 september 1260 tussen de Mammelukken onder aanvoering van Baibars en de Mongolen in Palestina, op de Vlakte van Jizreël in Galilea, juist ten noorden van Samaria, nabij Jenin

Omstreeks het jaar 733 versloeg de Frankische hofmeier Karel een Arabische troepenmacht in een slag die de geschiedenis is in gegaan als de Slag bij Poitiers.

In 630 vond de Slag bij Tabuk bij deze stad plaats. Tabuk ligt dicht bij Jordanië.

De Slag bij de greppel was een aanval van de Quraish-inwoners van de stad Mekka op de islamitische stad Medina in 627. De slag is vernoemd naar de loopgraaf die de inwoners van Medina ten noorden van de stad groeven om de stad te beschermen en de aanval af te weren.

De eerste veldslag in de islam waarbij de moslims een grote zege werden geschonken door Allah

Het woord dua komt in de Koran verscheidene malen voor, maar het woord dua draagt hier niet altijd dezelfde betekenis, het woord kan verschillende betekenissen hebben. In het volgende vers duidt het woord dua bijvoorbeeld aanbidding aan: En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden. Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren.

Anas ibnoe Maalik overlevert … dat de bewoners van Mekka de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vroegen om een teken, waarop hij hen het splijten van de maan toonde. (Al-Bukhari).

Subhana‘Allah is een lofprijzing en het betekend Glorieus is Allah.

Het gebed wordt omschreven als "succes" in de gebedsoproep; kom tot "het succes"

“Eet suhoor, want er zijn zegeningen in de suhoor.” In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat deze sahih hadith waarin Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) de bovenstaande woorden heeft overgeleverd van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) over de sahur, een maaltijd voor het beginnen met vasten (voordat de zon opkomt).

Sujud is een onderdeel van het gebed waarbij je met je hoofd op de grond plaatst.

Sulayman (as) was een profeet en de zoon van profeet Dawud (David) (as). Suleyman kon de wind bevelen en kon met de vogels spreken.

De blauwe moskee van Istanbul, ook wel de moskee van Sultan Ahmet, is het islamitische antwoord op de Hagia Sofia. De architect Sedefkâr Mehmet Aga wilde de grandeur van die christelijk-orthodoxe kerk overtreffen en volgens sommigen is hij daarin geslaagd. De Blauwe Moskee werd gebouwd tussen 1609 en 1617, bijna 1100 jaar na de voltooiing van de Hagia Sofia.

Sunan Abu Dawood is een van de Kutub al-Sittah (zes grote hadith-verzamelingen), verzameld door Abu Dawood.

Sunnah, sunan: “manier”, “voorbeeld”, “levenswijze” of “handelswijze”. Het verwijst voornamelijk naar de gebruikelijke handelswijze van de Profeet (vrede zij met hem), inclusief zijn gezegden, daden en stilzwijgende goedkeuringen of afkeuringen.
Het slaat op datgene wat de profeet (vrede zij met hem) zei, deed of waar hij het mee eens was.

Een synagoge is in het jodendom een gebeds- en gemeenschapshuis, waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden.

Taabi’ien (de meervoudsvorm van taabi’ie); volgelingen, de generatie na de sahabah􏰃 die de sahabah metgezellen van de profeet (vrede zij met hem􏰂) gezien of vergezeld hebben.

De verzen van de Koran zijn vanuit diverse invalshoeken bestudeerd. Het uiteenzetten, in het bijzonder het interpreteren van de Koranverzen, wordt in het Arabisch tafsier genoemd.

Alles wat buiten Allah aanbeden wordt aan personen (die er ook tevreden mee zijn, Isa/Jezus vrede zij met hem, dus niet), standbeelden, ideëen en voorwerpen.

Tahajjud betekent het specifiek bidden in de nacht, en sommige geleerden beperkten dit tot gebeden die verricht worden in de nacht na het slapen. Al-Hajjaadj ibnoe Amr al-Ansaarie zei: "Eén van jullie denkt dat als hij opstaat in de nacht en bidt totdat de ochtend komt, dat hij at-Tahajjud heeft verricht. Maar in feite betekent Tahajjud het bidden nadat je geslapen hebt, en vervolgens weer bidden na het slapen. Dit is hoe de profeet (vrede zij met hem) het bad."

Uiting van Gods grootheid door middel van het uitspreken van Allahu akbar.

In een stilstaande positie, gericht naar de qiblah, zeg je: “Allahu Akbar”.

Als je een reis verricht die aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag je je gebeden inkorten. Dat wordt Takseer genoemd. Gebedseenheden van 4 (ruku) mogen gekort worden naar 2, tevens mogen gebeden samengevoegd worden.

Is een van de tien metgezellen die het paradijs is beloofd.

Talut is een koning die leefde in de tijd van Dawud (as) de kinderen van Israel werden altijd aangestuurd en bestuurd door hun profeten, de profeten besliste wat er met hun zou gebeuren. Zij waren degene die de zaken bestuurden, over hun regeerden, en zij zijden tegen deze profeet; stel een koning aan over ons. Toen heeft Allah, koning Talut aangesteld.

Taqwa is het nakomen van de verplichtingen en wegblijven van de verboden. "O jullie die geloven, vrees Allah, zoals Hij gevreesd moet worden. En sterf niet, behalve als moslims." (Surah Ali Imraan vers 102)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Taraweeh zijn de vrijwillige gebeden die in de avonden/nachten van de maand Ramadan gebeden worden.

Tarbiya is het opvoeden en onderwijzen van je kind op zo’n manier dat het in staat is om zijn volle potentie te bereiken als een mens en als een moslim.

Tariq ibn Zijad was een Berberse legerleider die het Iberische schiereiland (huidige Spanje en Portugal) veroverde.

De dag van Tarwiyah is de 8e dag van Dhul Hijjah. Op deze dag vertrekt de bedevaartganger naar Mina.

Deze kun je gebruiken na het gebed voor Dikr (het gedenken van Allah). Zodat je de tel niet kwijtraakt. o.a. 33x Subhana'Allah (Verheven is Allah), 33x Alhamdulillah de (alle lof zij Allah) en 33x Allahuakbar(Allah is groot).

De eindbegroeting van het gebed, eerst naar rechts en dan naar links.

de Tawaaf ul-Wada (de afscheidsrondgang). Deze wordt verricht nadat men de handelingen van de Hadj heeft voltooid en besloten heeft om Mekka te verlaten. De meest correcte van de twee uitspraken van de geleerden hierover is dat dit een verplichting is voor iedere pelgrim. Behalve voor vrouwen die (op dat moment) menstruerend zijn of kraambloed verliezen. Wie deze (handeling) nalaat, is verplicht een offerdier te slachten dat gelijk is aan dat van het Offerfeest.

Tawaf is de rondgang om de Kaba, wat een aanbidding is.

‘Tawbah’ is het Arabische woord voor berouw en staat taalkundig voor “het terugkeren”. De islamitische betekenis van ‘Tawbah’ is: “het afstand nemen van de ongehoorzaamheid aan Allah (swt) en het terugkeren naar Zijn gehoorzaamheid.”

Het woord Tawheed is afgeleid van het woord ‘Wahada’ wat betekent: het toekennen van een éénheid aan iets. Tawheed is het concept van het geloven in iets dat één is. Het allerbelangrijkste waar de Islam tot oproept en daarmee ook alle (voorgaande) boodschappers die op de wereld zijn gekomen, is het aanbidden van de enige ware God (Allah). De Koran spreekt van slechts één echte ware God (Allah) en ontkent het bestaan van andere zogenaamde overige goden, wat sommige mensen en corrupt geraakte religies beweren.

Wij geloven in de namen van de Boeken die Allah aan ons bekend heeft gemaakt; zoals de Tawrat (Thora), de Indjiel (Bijbel), de Zabur (Psalmen) en de Qoer’aan (Koran). De Koran is de beste van deze boeken, de laatste en regeert over alle andere Hemelse Boeken. Het is verplicht voor de moslims om dit boek te volgen en ermee te regeren in combinatie met de Sunnah van de profeet (vrede zij met hem). Dit omdat Allah Zijn profeet Muhammed (vrede zij met hem) naar de mensen en de Djinns (wezens die zijn geschapen door Allah uit vuur) heeft gestuurd. Hij openbaarde aan de profeet Muhammed (vrede zij met hem) de Koran om hiermee tussen de moslims te oordelen.

Als de zieke persoon geen Woedoe’ kan verrichten met water omdat hij daartoe niet in staat is, of omdat hij bang is dat dit zijn ziekte zal verergeren of zijn genezing zal vertragen, dan dient hij Tayammum te verrichten.

Ahl us-Sunnah wa al-Djama'h hanteert, is dat Allah Zich
boven de hemelen, boven Zijn Troon en boven al Zijn schepselen bevindt.
Zijn kennis is daarentegen overal, zoals de verzen in de Koran, de
overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) en de consensus van de
vrome voorgangers van de moslimgemeenschap ons duidelijk maken. Allah,
de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar,
jullie Heer is Allah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen
heeft geschapen. Vervolgens verhief Hij zich boven de Troon.”

(Soerat al- Acraaf: 54)

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Tuba is een boom in het paradijs, die een afstand van honderd jaar groot is. De kleding van de mensen van het paradijs zijn gemaakt van zijn bloemkelken. (Overgeleverd door Ibn Hibbaan)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem Alleen aanbidden, en goed voor de ouders zijn. Als één van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen “oef” tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen” En verlaag voor hen de vleugel van nederigheid (d.w.z. wees zachtaardig voor hen) als blijk van genade en zeg: “Mijn Heer, heb genade met hen, zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.” (Surah al-Isra vers 23 en 24)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

De Slag bij Uhud of Slag bij is de tweede grote veldslag tussen moslims en Mekkanen op 23 maart 625 bij de berg Uhud nabij Medina. De Mekkanen worden beschouwd als de winnaar van de slag. De Mekkanen wilden wraak nemen op de profeet (vrede zij met hem) en de moslims na de verloren Slag bij Badr.

Um Kulthum bint Muhammed was een sahaba en een dochter van Muhammed en Khadija. Ze was de tweede vrouw van Uthman ibn Affan na het overlijden van diens eerste vrouw Rukajja. Het is niet exact bekend wanneer ze is geboren en overleden, behalve dat ze vóór haar vader stierf.

Door veel islamitische geleerden wordt Omar ibn abdulaziz, wegens zijn vroomheid, gezien als de vijfde rechtgeleide kalief.

Omar Ibn al-Khattab (ra) Ibn Nufayl al-Qorashie al-‘Adawie, Abu Hafs de leider der gelovigen. Voordat hij moslim werd, was hij heel hard voor de moslims. Zijn bekering was een overwinning voor de moslims. Tijdens zijn bewind werd ash-Shaam, het Arabische schiereiland, Egypte en Irak veroverd. En hij was de eerste die registers opstelde. Onze geliefde profeet (vrede zij met hem) vertelde aan Omar Ibn al-Khattab dat hij tot de paradijsbewoners zal behoren.

De vrouwen van de profeet (vrede zij met hem) waren de elf vrouwen die met hem getrouwd waren. Wij, als moslims, noemen hen "Moeders van de gelovigen". Moslims gebruiken de term prominent - voor of nadat ze ernaar verwijzen - als teken van respect.

De Umrah (soms aangeduid als de Kleine Bedevaart) bestaat uit het uitvoeren van een stel van rituelen in de Masdjid al-Haram te Mekka. Deze rituelen vormen ook een essentieel deel van de Hadj. Men kan de Umrah op elk tijdstip van het jaar, en zoveel keren als men wenst, verrichten. “De umrah die door een andere umrah opgevolgd wordt, doet de zonden tussen de twee vergeven en er is geen andere beloning voor de hadj die (door Allah) aanvaard is, dan het paradijs.”

In Bukhari en Muslim staan de bovenstaande woorden vermeld, die overgeleverd zijn door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de profeet (vrede zij met hem).

Principes van de islamitische jurisprudentie, ook bekend als uṣūl al-fiqh, zijn traditionele methodologische principes die in de islamitische jurisprudentie worden gebruikt voor het afleiden van de regels van de islamitische wet.

Uthman ibn affan was de derde khalief van het islamitisch rijk en een van de vier rechtgeleide khaliefen. Uthman was een van de metgezellen en de schoonzoon van de profeet (vrede zij met hem). Na de dood van Omar ibn al-Khattab regeerde hij ruim 12 jaar over het Arabische Rijk van 644 tot 656 en is hij daarmee onder de vier rechtgeleide kaliefen de langstregerende khalief. De profeet zei over hem: “Zal ik mij dan niet schamen voor een man waarvoor de engelen zich schamen?”. (Muslim)

De vierde zuil van de islam is het vasten tijdens de Ramadan, de maand waarin moslims zich van zonsopgang tot zonsondergang onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap.

Het Verdrag van Hudaibiyah of de Vrede van Hudaibiya is een vredesverdrag dat in maart 628 werd ondertekend door moslims uit Medina en de Mekkaanse polytheïsten. Het verdrag dankt zijn naam aan het nabijgelegen dorp Hudaibiyah.

Het volk van Hud (as) wordt in de Koran Ad genoemd, het was een volk dat in de zandduinen leefden. Hud (as) was een Arabisch sprekende profeet. Hud (as) was een afstammeling van Nuh (as). Hud en zijn volk leefden generaties na het volk van Nuh (as).

De moslim gelooft dat alles wat er gebeurt, voorbeschikt is door Allah. Alles is voorbeschikt, zowel hetgeen wat in onze ogen goed is, als hetgeen wat in onze ogen slecht is. Met de nadruk op ‘in onze ogen’. Vaak overkomen ons dingen die in onze ogen heel slecht lijken. We spreken dan over een ramp die ons overkomen is en hoe slecht dat wel niet is, maar we vergeten dan dat Allah het voor ons bepaald heeft en Allah weet het beste wat goed voor ons is.

“Ik zal de eerste van de mensen zijn die voorspraak doet op de dag des oordeels en onder alle Profeten zal ik de meeste volgelingen hebben.” Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Musim.

Vrede zij met jouw is de vertaling van de islamitische vredesgroet.

Walima, of het huwelijksbanket, is het tweede van de twee traditionele onderdelen van een islamitisch huwelijk. De walima wordt uitgevoerd na de nikah of huwelijksceremonie. Het woord walima is afgeleid van awlama, wat betekent verzamelen of samenkomen

Wallahi is het zweren bij Allah (swt). De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie bij een ander zweert dan Allah (swt): hij heeft waarlijk shirk gepleegd.” (Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhie)

De profeet Yunus kwam vast te zitten in de buik van een walvis

Ook noemde Ibn Kathier als bewijs de overlevering van Amr ibnul Aas waarin hij zegt: “Ik hoorde de profeet (vrede zij met hem) zeggen: ,,Als jullie de Mu’addhin horen zeg hem dan na. Vraagt vervolgens om zegeningen voor mij. Want wie één keer om zegeningen voor mij vraagt: Allah zal hem dan tien maal prijzen (in een hoogstaande gezelschap van Engelen). En vraagt Allah, de Verhevene vervolgens voor mij al-Wasielah. Want wie voor mij aan Allah al-Wasielah vraagt komt in aanmerking voor mijn voorspraak.”(Muslim) De metgezellen vroegen aan de profeet (vrede zij met hem): “Wat is al-Wasilah?” Hij antwoordde: ,,De hoogste plaats in het Paradijs die slechts bestemd is voor één persoon en ik hoop dat ik die persoon ben.” (Ahmad) Abu Said overlevert dat de profeet (vrede zij met hem) zei: “Al-Wasilah is een rang bij Allah waarboven geen hogere rang is. Vraagt Allah voor mij dan ook al-Wasilah.” (Ahmad)

Het zijn de influisteringen van de shaytan waarmee elke gelovige mee te maken heeft en wat soms voor grote problemen kan zorgen zowel in het dagelijks leven als in de aanbiddingen zoals de wassing en het gebed tot zelfs de geloofsovertuiging.

Wanneer zich men in een onzuivere staat bevindt moet men de wassing verrichten voor het gebed. Je raakt in staat van kleine onreinheid na het laten van een wind, doen van behoefte of intiem contact met het andere geslacht. Dit heet de kleine wassing, of ter wel "wudu." De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Allah accepteert geen gebed zonder wudu". Overgeleverd door al-Bukhari

Allah, de Verhevene, beschreef profeet Yahya (as) als rechtschapen en Hij beschreef de profeten op dezelfde wijze in surah al-Anaam, waarin Hij zegt (interpretatie van de betekenis): “En Zakariyyaa, Yahya, cIesa en Ilyaas (Elias). Ieder van hen behoorde tot de rechtschapenen..” (Surah al-Anaam vers 85)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Yajuj en Majuj zijn twee grote volkeren die behoren tot de kinderen van Adam (as). In het verhaal van Dhul-Qarnayn (in Surah al-Kahf), worden zij ook genoemd.

Yaqub (as) was een profeet van Allah en was het kleinkind van Ibrahiem (as). Profeet Yusuf (as) is de zoon van Yaqub.

Yarhamuk‘Allah wordt gezegd door de persoon die niest als reactie op alhamdulillah.

In pre-islamitische tijden werd de stad Yathrib genoemd. Al Madīnah al Munawwarah, de Lichtende Stad) is een stad in het westen van Saudi-Arabië, 320 kilometer ten noorden van Mekka. Onze profeet (vrede zij met hem) is in Medina overleden.

Yawm is het arabische woord voor "Dag"

Dit is de dag van het opwekken tot het leven

Yawm-al-Qiyamah is de Dag des oordeels in de islam. Qiyamah wordt Dag van de Wederopstanding genoemd. Het is ook bekend als het Uur, Dag van de Afrekening, Dag van de Verzameling, en de Grote Aankondiging.

Is een republiek in het zuid-oosten van het Midden Oosten.

Het verhaal van profeet Yunus (as) waarbij hij werd opgeslokt door een walvis, is bij vele bekend. Toen hij in de buik van de walvis zat, verrichtte hij deze dua: "Er is geen god dan U, Verheven bent U. Voorwaar, ik behoorde tot de onrechtplegers." Allah subhanahu wata‘la zei hierna; "Dus gaven Wij gehoor aan hem, waarna Wij hem redden van de kwelling. En zo redden Wij de gelovigen." Wanneer je in moeilijkheden zit, denk dan aan de profeet Yunus a.s. en zijn smeekbede die hem gered heeft. Herhaal deze smeekbedes zo vaak mogelijk zodat Allah swt je situatie vergemakkelijkt. (Surah Al-Anbiya vers 87 en 88)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Yusuf (as) de zoon van Yaqub (as) was één van de profeten van Allah. Al toen hij jong was, was hij heel erg intelligent en ook erg knap. Zijn vader, Yaqub (as) was ook een profeet van Allah en was het kleinkind van Ibrahiem (vrede zij met hun beide). Yaqub (as) hield heel erg veel van Yusuf (as). Yusuf (as) was dan ook, samen met zijn broertje Benjamin van dezelfde moeder, het lievelingskind van zijn vader. Natuurlijk hield Yaqub (as) ook van zijn andere kinderen. Hij had nog elf andere zonen naast Yusuf (as).

Yusuf ibn Tashfin was een koning die heerste over Magreb (Marokko) en Andalus (Spanje). Hij bouwde het in 1070 gestichte Marrakesh uit tot hoofdstad van het rijk.

Wij dienen te geloven in de specifieke namen die Allah deze Boeken heeft gegeven. De boeken die Allah in de Koran bij naam heeft genoemd, zijn: de Koran, de Thora (at-Tawrat), het Evangelie (al-Indjiel), de Psalmen (az-Zabur) en de geschriften (as-Suhuf) van Ibrahim en Musa (as). De Boeken die door Allah in algemene termen zijn genoemd, daar dienen we in algemene termen in te gelovigen.

Zakariya (as) is de profeet die door Allah werd gezonden naar de kinderen van Israël. Zijn vrouw zou Isha heten en zou de tante zijn van Maryam, de moeder van de profeet Isa (as)

Dit is 1 van de 5 pilaren van de islam

Afkomstig uit de bron in Mekka. de profeet (vrede zij met hem) zei: Zamzam water is drinkwater en heeft de beste smaak en geneest ziekten. (overgeleverd door Al Boechari en Muslim)

Volgens de Koran is Zaqqum een boom die "ontspringt uit de bodem van de hel".

Waar veel goedheid in zit

De taalkundige betekenis van zina in het Arabisch is ontucht en de betekenis binnen de Islamitische wet is het bedrijven van gemeenschap of de aanleidingen daartoe buiten het huwelijk. Allah heeft gezegd: “En nader de ontucht niet. Waarlijk, het is een verdorvenheid en een slechte weg.”(Surah Al-Isra vers 32)

Bron vertaling Aboe Ismail & Studenten.

Zubayr ibn Awwam of Zubayr ibn al-Awwam, was een van de metgezellen van de profeet (vrede zij met hem) en is tevens volgens de islamitische traditie een van de tien personen waarvan getuigd werd dat zij voor het paradijs zijn bestemd. Zubayr is de zoon van Safiyya bint Abd al-Muttalib, de tante van de profeet (vrede zij met hem)

Imaan is gebouwd op zes zuilen. Het geloven in:
1. Allah
2. Zijn Engelen
3. Zijn Boeken
4. Zijn Boodschappers
5. De Laatste Dag
6. Al-Qadr (de voorbeschikking), zowel het goede als het kwade ervan.

De islam bestaat uit 5 zuilen:

1. Shahada (Geloofsgetuigenis)
2. Salaat (Gebed)
3. Zakaat (Armenbelasting)
4. Sawm (Vasten)
5. Hadj (Bedevaart)