fbpx

Actievoorwaarden golden tickets

1.0 De win-actie wordt uitgeschreven door Rush to Mecca gevestigd te Amsterdam. Op de win-actie zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing.

2.0 Deze actie is uitsluitend voor degene die een Rush to Mecca spel of de “Rush to Mecca combi pack spel” hebben aangekocht vanuit Nederland, België en Luxemburg.

3.0 Het aangeschafte bestel/ordernummer is u “Golden ticket-nummer.”

4.0 Iedere deelnemer kan meerdere keren deelnemen aan de actie.

5.0 Iedere deelnemer moet Rush to Mecca & Ayaat reizen volgen via Instagram.

6.0 Iedere deelnemer moet de actie delen op zijn story en insta post.

7.0 De looptijd van de actie is tot en met november 2020. (De actie kan eerder gestopt worden) door de organisatie).

8.0 De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en zal live via een social media kanaal gepresenteerd worden.

9.0 De golden ticket is alleen inwisselbaar voor de reis in december 2020

10.0 Rush to Mecca kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11.0 De tickets zijn in geen enkele vorm inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12.0 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

13.0 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. (Na de trekking wordt gecontroleerd of alle punten zijn nagestreefd, zo niet dan heeft de organisatie het recht om de winnende lot terug te trekken)

14.0 Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met info@RushtoMecca.com.